شهید آوینی
 
اقبال دانش آموزان آمریکایی به فراگیری قرآن

بسياری از دانش‌‌آموزان مركز اسلامی«تقوا» در شهر نيووارك ايالت نيوجرسی، قرآن را راهنمای خود در زندگی می‌دانند و نسبت به یادگیری آن همت می‌گماردند.

به نقل از argus، «سلمان مستان»، مدير مركز اسلامی تقوا درباه استقبال دانش آموزان آمریکایی به یادگیری قرآن گفت: مركز اسلامی تقوا با هدف آموزش و پرورش دانش‌آموزان به عنوان یک مسلمانان نمونه فعاليت می‌كند.

وی در ادامه خاطر نشان كرد: به دنبال حوادث 11 سپتامبر استقبال برای فراگيری آموزه‌های اسلامی و حضور دانش‌آموزان در اين مدرسه افزايش يافته است.

«زهرا قريشی»، دانش‌آموز شش ساله مدرسه اسلامی«تقوا» درباه خواندن قرآن می‌گويد: قرآن سخن خداوند است و هنگام خواندن اين كتاب مقدس شادی زائدالوصفی نصيب انسان می‌شود.

«روحينا عبادی»، دانش‌آموز ده ساله مدرسه اسلامی تقوا در اين باره گفت: مدرسه اسلامی تقوا راهنمای جوانان مسلمان در قرن 21 به شمار می‌رود. اين مدرسه ميراث‌دار صلح، امنيت و عدالت است

«كريم امين»، يكی از دانش‌آموزان اين مدرسه در این باره گفت:تدريس آموزه‌های اسلامی و گسترش مبانی قرآنی در مدارس می‌تواند راهی برای ايجاد ارتباط دانش‌آموزان با فرهنگ‌ها و ميراث‌های مذهبی متفاوت است.

وی در ادامه گفت: ياد گرفتن قرآن كار ساده‌ای نيست اما با تلاش فراوان ميسر است.

«فرزان»،يكی ديگر از دانش‌آموزان اين مدرسه گفت: يادگرفتن زبان قرآن كريم با تكرار و تمرين ميسر است و ترجمه‌های قرآن كريم به زبان‌های مختلف ما را در اين مسير ياری می‌دهد.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo