شهید آوینی
 
«احكام القرآن» در نمایشگاه بین المللی کتاب

«احكام القرآن» نوشته «عبدالرزاق عبد المهدی» در نوزدهمين نمايشگاه بين‌المللی كتاب تهران عرضه شد.

«عبد الرزاق عبد المهدی» نويسنده كتاب «احكام القرآن »در مقدمه اين كتاب هدف خود از نگاشتن كتاب مذكور را تبيين و تعريف احكام وارده در قرآن به زبانی نو اعلام کرده است.

وی همچنين اظهار می کند: احكام قرآن مناسب هر شرايط زمانی و مكانی است و آنها را می‌توان در هر شرايطی اعمال كرد.

كتاب «احكام القرآن» دارای 350 صفحه در 8 اصل مجزا شامل احكام عبادات، معاملات و .... به زبان عربی نوشته شده است.

كتاب«احكام القرآن» در انتشارات «دارالكتاب العربی» سوريه عرضه می شود.

گفتنی است «دارالكتاب العربی» هم اکنون در سالن كتاب‌های عربی نوزدهمين نمايشگاه بين‌المللی كتاب تهران مستقر است.

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo