شهید آوینی

 

امروز چهارشنبه بیستم اردیبهشت سال 1385 هجری شمسی مقارن است با دوازدهم ربیع الثانی سال 1427 هجری قمری و برابراست با دهم می سال 2006 میلادی .

ایجاد خانه های انصاف و شوراهای داوری در ایران  :
درچنین روزی در سال 1344  ه ش قانون تشکیل خانه های انصاف در روستاها و قصبات از تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی گذشت . این قانون به منظور ایجاد روشی ساده و فراگیر  در جهت حل اختلافات میان مردم روستا ها به شیوه کدخدا منشی تاسیس شده بود . در نهم تیرماه سال 1345 نیز قانون تشکیل شورای داوری نیز از  تصویب نمایندگان مجلس گذشت . این دو قانون در واقع مکمل یکدیگر بودند . بر اساس ماده دو ،   قانون اخیر الذکر هر  شوراى داورى مرکب از پنج نفر از معتمدان محل است که از طرف ساکنان حوزه شوراى داورى براى مدت سه سال انتخاب خواهند شد یکى از آنان سمت ریاست و دو نفر سمت عضویت اصلى و دو نفر دیگر عضویت على البدل را خواهند داشت. رئیس و دو نفر عضو اصلى در این جلسه شوراى داورى از طرف معتمدان مذکور به راى مخفى انتخاب خواهند شد.شوراى داورى با حضور سه نفر تشکیل و تصمیمات به اکثریت اتخاذ مى‏شود .بر اساس ماده سه آن  ، وزارت دادگسترى هر شهر را بر اساس خصوصیات و شرایط و مقتضیات محل به حوزه‏هایى راى تشکیل شوراى داورى تقسیم و در صورت حوزه‏بندى و تقسیمات خود را براى اطلاع عموم منتشر خواهد کرد وزارت دادگسترى مى‏تواند قبل از تجدید انتخابات در تقسیم‏بندى مزبور تجدیدنظر نماید .
شوراى داورى یک مشاور خواهد داشت که از طرف وزارت دادگسترى از بین قضات شاغل یا باز نشسته یا وکلا دادگسترى یا سر دفتران اسناد رمى تعیین خواهد گردید وزارت دادگسترى باید مشاور را از قضات شاغل شهرى که حوزه شهرى در آن قرار دارد و یا از قضات بازنشسته و وکلا سر دفترانى که در آن سکونت دارند و یا حاضر به سکونت در آن شهر باشند انتخاب نماید. وکلا و سردفتران در صورتى به عنوان مشاور انتخاب خواهند گردید که از اشتغال به وکالت یا سر دفترى صرف نظر نمایند.
اعضاء شوراى داورى مى‏توانند در موقع اتخاذ تصمیم با مشاور مزبور مشورت نمایند ولى‏اتخاذ تصمیم به عهده خود آنان است .شوراى داورى براى انجام وظایفى که بر عهده دارد تحت نظر خود دفترى خواهد داشت که کارمندان آن از لحاظ امور ادارى و دفترى تعلیمات مشاور را رعایت خواهند کرد.   عضویت شوراى دورى افتخارى است ولى وزارت دادگسترى بر حسب فعالیت اعضا شوراى داورى و علاقمندى آنان به حل اختلافات ساکنان حوزه مى‏تواند پاداش متناسبى به آنان بپردازند وزارت دادگسترى نیز مى‏تواند به مشاور اعم از آن که از قضات باشد یا از وکلا و سردفتران و همچنین به کارمندان دفترى باز نشسته پاداش متناسبى پرداخت نماید .دولت همه ساله اعتبارى که براى پاداش و هزینه‏هاى دیگر اجراى این قانون لازم است در بودجه کل کشور منظور مى‏نماید و در اختیار وزارت دادگسترى قرار خواهد داد.پاداش‏هاى مزبور طبق آیین نامه‏اى که به تصویب وزارت دارایى و وزارت دادگسترى برسد پرداخته خواهد شد .کارمندان باز نشستهاى که به سمت مشاور یا کارمند دفترى انتخاب مى‏شوند در مقابل وزارت دادگسترى مسئول بوده و تعقیب ادارى یا انتظامى آنان طبق آیین نامه‏اى خواهد بود که به تصویب وزارت دادگسترى برسد . رئیس دادگاه شهرستان هر محل در حسن جریان کار شوراهاى داورى شخصاً یا به وسیله مشاوران شوراهاى داورى نظارت خواهد نمود و در صورت مشاهده بى نظمى یا تقصیر درانجام وظایف مراتب را به وزارت دادگسترى گزارش خواهد داد وزارت دادگسترى مى‏تواند عضو یا اعضاى مختلف را از سمت خود بر کنار سازد در صورت برکنارى یا فوت یا استعفا سه نفر از اعضا شوراى داورى انتخابات ظرف مدت یک ماه تجدید خواهد شد و در صورت برکنارى یا فوت یا استعفا یکى از اعضا اگر بیش از شش ماه به پایان دوره مانده باشد به جاى عضو مزبور کسى از بین نامزدها به ترتیب داراى آرا بیشتر بوده است به عنوان عضو جدید شورى تعیین و دعوت خواهد شد .در شهرهاى مقر دادگاه بخش وظایف ریس دادگاه شهرستان را از نظر این قانون ریس دادگاه بخش و وظایف دادستان را از دادرس على البدل و در صورت غیبت او مدیر دفتر دادگاه انجام خواهد داد. درنقاطى که شهربانى نباشد وظیفه رئیس کلانترى را فرمانده ژاندارمرى محل انجام مى‏دهد . شوراى داورى به کلیه اختلافات مذکور در این قانون در صورتى رسیدگى مى‏نماید که :1) اختلاف مربوط به ساکنین حوزه شورى با یکدیگر باشد .2) اختلاف مربوط به ساکنین حوزه شورى یا ساکنین حوزه شوراى دیگر همان شهر باشد .3)اختلاف مربوط به ساکنین حوزه‏هاى دیگر باشد ولى در حوزه آن شورى به وجود آمده باشد .شوراى داورى وقتى رسیدگى را شروع مى‏نماید که شاکى تقاضاى کتبى یا شفاهى کرده باشد یا پرونده مربوط از طرف مأمورین انتظامى رسیده باشد . شوراى داورى در کلیه اختلافات سعى مى‏کند موضوع را به سازش خاتمه دهد .

آزادسازی شلمچه :
در چنین روزی در سال 1361 ه ش شهر شلمچه آزاد شد. این آزادی
  درادامه عملیات ظفرمند بیت المقدس انجام گرفت .
 گفته می شود شمار  هواپیماهای سرنگون شده دشمن در این حمله بیش از بیست و شش فروند بود . 
منطقه عمومى بصره در جنوب، مهمترین منطقه ای  بود که از تابستان سال 1361 هجرى شمسى همواره براى حملات بزرگ و سرنوشت‏ساز مطمح نظر فرماندهان واقع شده، عملیات متعددى در این جبهه‏ها انجام شد. عملیات پیروز مند بیت المقدس در آینده منجر به آزادی خرمشهر گردید .  این عملیات در ساعت 30 دقیقهء بامداد 10/2/61 با رمز عملیات با نام مبارک " یا علی‌بن‌ابیطالب(ع) در منطقهء عملیاتی جنوب و غرب کارون , جنوب غربی اهواز و شمال خرمشهر , با هدف آزادسازی خرمشهر , هویزه , جفیر , ایستگاه حسینیه , جاده اهواز _ خرمشهر و در نهایت انهدام و اخراج دشمن از خاک ایران اسلامی و رسیدن به مرزهای بین‌المللی آغاز ‌شد . رزمندگان اسلام که از روزهای قبل با استتار کامل در چندکیلومتری رودخانه کارون موضع گرفته بودند , حرکت خود را برای عبور از کارون آغاز کردند و به دنبال آن , نیروهای زرهی از روی جاده‌هایی که از قبل توسط واحد مهندسی سپاه , ارتش و جهاد احداث شده بود , به حرکت در‌آمدند تا از پلهای شناور عبور کنند . نیروهای پیاده با سرعت فراوان و عبور از مواضع مختلف , خود را به سنگرهای دشمن ‌رساندند و با یک یورش برق آسا به انهدام جنگ افزارها و استعدادهای ارتش متجاوز ‌پرداختند . رزمندگان اسلام با تصرف 800 کیلومتر از خاک اشغال شده , از شرق به غرب کارون حمله‌ور ‌شده و با عبور از میدانهای مین و دیوارهای دفاعی , قسمت عظیمی از نیروهای دشمن را هدف تهاجم خود قرار ‌دادند . به لحاظ گستردگی منطقه عملیاتی , ژنرالهای عراق گیج شده و تنها پیامشان این بود که مقاومت کنید و ایرانیان را عقب برانید . زمانی که نیروهای پیادهء ایران مشغول درگیری با دشمن و انهدام آنها بودند, یگانهای زرهی از پلهای شناور بر روی کارون عبور کرده و خود را به غرب کارون رساندند . نفرات پیاده و شکارچیان تانک با حمایت یگانهای زرهی و با قدرت هرچه تمامتر راه جاده اهواز _ خرمشهر را در پیش ‌گرفتند . پس از نبردهای جانانه در حالی که تعداد زیادی از نیروهای مزدور بعث عراق کشته و زخمی و اسیر شده‌ بودند , رزمندگان اسلام با یک خیز بلند , خود را به قسمتهایی از جادهء مهم اهواز _ خرمشهر ‌رساندند . در اطراف این جاده که استحکامات و امکانات دشمن فراوان بود و تیر بارها به سمت نیروهای ایرانی آتش می‌گشود , با روشن شدن هوا , رزمندگان با مشکل مواجه ‌شدند . طول خاکریز شرق جاده که منطقهء وسیعی را در زیر دید و سلطهء دشمن می‌گذاشت و همچنین مسطح بودن زمین ( بر خلاف عملیات فتح‌المبین که زمین ناهموار بود ) مشکل عملیات را دوچندان ‌کرد .به دلیل مشکلات یاد شده کارایی نیروهای پیاده کم شد و دور شدن تانکها از نیروهای پیاده , این کندی را افزایش ‌داد .
  
تصویب نشان جمهوری اسلامی : 
درچنین روزی در  سال1359هجری شمسی حضرت امام خمینی (ره)  نشان جمهوری اسلامی ایران را مورد تصویب قرار دادند . 


در گذشت استاد مصطفوی :
 
درچنین روزی در سال1368هجری شمسی ، حجه الاسلام والمسلمین  دکترسید جواد مصطفوی یکی از برجسته ترین مولفان و نویسندگان معاصر درگذشت. او استاد دانشگاه فردوسی مشهد بود . از آن عالم فقید آثار بسیاری به جای مانده است که از میان آنها می توان به الکاشف لاالفاظ نهج البلاغه اشاره کرد . ایشان مدتی نیز ریاست دانشگاه علوم اسلامی رضوی را به عهده داشتند .
 

تولد رائول : 
درچنین روزی در  سال1830میلادی  فرآنسوآماری رائول شیمیدان مشهور فرانسوی به دنیا آمد . وی در حوزه فیزیک نیز مطالعات گستدره ای به انجام رسانده است . رائول را به عنوان پدر شیمی جدید در جهان می شناسند .

اشغال لوکزامبورگ : 
درچنین روزی در  سال1940میلادی و در میانه جنگ جهانی دوم  ارتش نازی  کشورلوکزامبورک را درجنگ جهانی دوم به اشغال خود در آورد .

اشغال قره باغ : 
در چنین روزی در سال 1992 میلادی جمهوری ارمنستان قره باغ را به اشغال خویش در آورد .

در گذشت همفری دیویی :
در چنین روزی در سال 1829میلادی همفری دیوی یکی از بر جسته ترین شیمیدانان  و فیزیکدانان  انگلیسی درگذشت. وی در حوزه علم شیمی توانست شماری از عناصر مورد تجزیه و ترکیب قرار دهد .

تشکیل نخستین مجلس دوما :
در چنین روزی در سال 1905 میلادی برای نخستین بار در تاریخ روسیه مجلس دو ما در این کشور تشکیل شد .

تشکیل جبهه پولیساریو :
در چنین روزی در سال 1973میلادی ،  جبهه پوسیاریو درکشورجمهوری عربی صحرا تشکیل شد. جمهوری عربى صحرا درغرب افریقا و در ناحیه صحرایى و ساحل شرقى اقیانوس اطلس، بین کشورهاى الجزایر، مراکش و موریتانى قرار دارد.
 مردم صحرا مبارزات گسترده ای را از زمان اشغال این کشور از سوی مراکش آغاز نمودند که در بهار چنین سالی جهت تشکل این مبارزات «جبهه پولیساریو» پدید آمد که نام صحرا را به جمهورى عربى صحرا تغییر داد.  کمیته آزادى بخش سازمان وحدت افریقا این جبهه را سه سال بعد به رسمیت‏شناخت. تا کنون بیش از هشتاد  کشور این کشور را به رسمیت‏شناخته‏اند. ایران در سال 1980 میلادی آنرا به رسمیت‏شناخت .
 
تولد گوستاو استرسمن :
در چنین روزی در سال 1878 میلادی گوستاو استرسمن صدر اعظم آلمان به دنیا آمد . وی به سال 1926 میلادی جایزه صلح نوبل را از آن خود کرد .

تولد کارل بارت : 
در چنین روزی در سال 1889 میلادی کارل بارت نویسنده و فیلسوف سوییسی به دنیا آمد . «عملکرد و انتظار»  عنوان مهمترین  اثر اوست .

اشغال جاماییکا :
در چنین روزی در سال 1655 میلادی جاماییکا از سوی  انگلستان محاصره شد .

شکست اطریش :
در چنین روزی در سال 1796 میلادی ناپلئون به همراه سپاه خود اطریش را در جنگ و نبرد لودی بریج شکست داد .

صلح میان آلمان و فرانسه :
در چنین روزی 1871 میلادی صلح فرانفورت آم آمین میان دو کشور فرانسه و آلمان منعقد گردید . بر اساس این معاهده فرانسه منطقه آلزاس را به آلمان واگذار کرد .

نخستین بمباران هوایی سنگین  :
در چنین روزی در سال 1915 میلادی زپلین ( بالن هوایی ) در میانه جنگ جهانی نخست بیش از یکصد بمب بر منطقه ساتلند آن  سی  فروریخت .

جنگ علیه بولیوی :
در چنین روزی در سال 1933 میلادی پاراگوئه علیه بولیوی اعلان جنگ کرد .

اشغال پراگ :
در چنین روزی در سال 1945 میلادی نیروهای نظامی روسیه پراک را به اشغال خود در آوردند .

اعزام نیرو به الجزایر :
در چنین روزی در سال 1956 میلادی فرانسه بیش از پنجاه هزار نیروی نظامی به الجزایر گسیل داشت .

ورود به افغانستان :
در چنین روزی در سال 1959 میلادی نیروهای نظامی شوروی سابق وارد افغانستان شدند و این کشور را به اشغال خویش در آوردند .

منبع : خبرگزاری مهر

 

20/02/58

راهپیمایی سازمان‌دهی شده عده‌ای از زنان خلق عرب مسلمان در اهواز با اظهار پشتیبانی از دولت موقت و اعلام تقاضاهایی مبنی بر احقاق حقوق شرعی ، برابری زن و مرد ، تدریس به زبان عربی در مدارس و دانشگاه‌ها . اعلام موجودیت جامعه بختیاری‌های اهواز و پشتیبانی از حقوق دمكراتیك خلق‌های ایران و خلق بختیاری .

مخالفت گروه‌های محلی مخالف نظام در كردستان با بارزانیها و درخواست برای اخراج آنها و حمایت از طالبانی‌ها .

گزارش مطبوعات از حمله ده‌ها تن از اوباش مسلح وابسته به رژیم سابق به روستاهای قصرشیرین و گیلان غرب .

سخنرانی احمد مفتی‌زاده در سنندج درباره لزوم تشكیل شوراهایی از صاحب‌نظران شیعه و سنی و سایر گروه‌های مذهبی و غیر مذهبی برای حل مشكلات كردستان ، درخواست خودمختاری و به رسمیت شناختن حقوق غصب شده تمام ملیت‌های ایران .

مصاحبه یدالله سحابی وزیر مشاور در طرح‌های انقلاب درباره انتشار پیش‌نویس قانون اساسی ، نحوه تصویب آن ، خودمختاری استان‌ها ، تقسیمات كشوری و انتخابات مجلس مؤسسان .

گزارشی از ناآرامی‌ها و آشوب‌های محلی در سیستان و بلوچستان و اعزام نیروهای سپاهی و كمیته به منطقه .

انتقاد شدید نشریه كار ( ارگان سازمان چریك‌های فدایی خلق ) به پیش‌نویس قانون اساسی : طرح پیشنهادی قانون اساسی جدید یعنی پیشنهاد به گور سپردن انقلاب ایران .

اظهارات سخنگوی سازمان چریك‌های فدایی خلق درباره محافظه‌كار بودن دولت بازرگان ، رخنه عوامل ارتجاع در سطح رهبری سیاسی ـ مذهبی كشور ، تبلیغات ضد كمونیستی و اتهام ترور آیت الله مطهری ، اعلام تصمیم سازمان به حفظ سلاح و عدم تمكین به خلع سلاح عمومی دولت و دعوت به همكاری از همه گروه‌های پیشرو به استثنای مائوئیست‌ها و حزب توده .

اطلاعیه تبلیغاتی سازمان مجاهدین خلق دربارة به اصطلاح توطئه “ طرح ترور مجاهدین “ .

تفسیر روزنامه فاینشنال تایمز از افت توان نظامی ایران و نقش كمیته‌ها و مقابله با عوامل تهدید كننده ضد انقلاب .

دفتر امام خمینی مطالب درج شده در روزنامه‌های آیندگان و پیغام امروز را تكذیب كرد . آیندگان : آیت الله خمینی در مصاحبه‌ای با لوموند گفت : چپ‌‌گرایان در این جنایات ( ترور سرلشكر قره‌نی و آیت الله مطهری ) هیچ دخالتی نداشته‌اند . پیغام امروز : به فرمان امام شورای ملی مركب از تمام احزاب و گروه‌های سیاسی و مذهبی تشكیل می‌شود .

بیانات امام خمینی در جمع معلمان منطقه تجریش و اهالی سراب : شیاطین درصدد برآمده‌اند كه جمهوری اسلامی را در نظر مردم سبك كنند و فتنه می‌كنند و نمی‌گذارند كه برای رفاه و زندگی سعادتمندانه دنیوی و اخروی مملكت ، ما قدم‌های بعدی را برداریم .

نكات مهم مصاحبه مطبوعاتی شهریار روحانی مسئول سفارت ایران در واشنگتن : ایران نیازمند تكنولوژی آمریكاست ؛ 83 % صادرات سابق نفت ایران به آمریكا مجدداً برقرار شده است ؛ مردم آمریكا دربارة وضعیت كنونی انقلاب ایران اشتباه می‌كنند ؛ محاكمات و اعدام‌ها قانونی اما به دلایل امنیتی غیر علنی است ؛ ایران پیمان صلح مصر و اسرائیل را رد می‌كند امّا هنوز حكومت اسرائیل را ، در صورتی كه حقوق فلسطینی‌ها را در نظر بگیرد ، رد نخواهد كرد .

انتشار موضوع شهروند آمریكا بودن دكتر یزدی وزیر امورخارجه ایران در روزنامه آیندگان و نامه سفارت آمریكا در تهران به وزارت امورخارجه آن كشور دربارة نتایج و عواقب افشای این موضوع .

گزارش قرارگاه سیا در تهران به مركز سیا در واشنگتن دربارة آخرین اقدامات برای نزدیكی بیشتر به آیت الله شریعتمداری : شریعتمداری آخرین امید تجارت آمریكا و ایران است … باید شریعتمداری را نرم كرده ، مشوق دیدگاه‌های میانه‌روی او باشیم … هدف ما ایجاد شكاف در نهضت اسلامی و تضعیف آن خواهد بود تا صاحبان افكار معقولانه‌تری بتوانند عرض وجود كنند .

تقاضای اعضای سفارت آمریكا برای تغییر شرایط فروش جنگنده‌های اف ـ 15 به عربستان به علت مخالفت این كشور به پیمان صلح مصر و اسرائیل . گزارش القبس از لغو قرارداد مذكور و جایگزینی آن با قراردادی برای خرید جنگنده‌های فرانسوی .
20/02/59

انتصاب حجت‌الاسلام خامنه‌ای جهت مشاور شورای عالی دفاع از سوی حضرت امام.

دستور كارتر به پنتاگون جهت طرحریزی عملیات مجدد در ایران.
20/02/60

ورود هیئت صلح منتخب غیرمتعهدها به تهران

20/02/61

آزادی سازی شهر شلمچه ( این آزادی درادامه عملیات ظفرمند بیت المقدس انجام گرفت) .

20/02/67

عملیات خورشید تابان توسط منافقین

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo