شهید آوینی
 
اولین نشریه الکترونیکی در حوزه علمیه خراسان منتشر شد

اولین نشریه الکترونیکی حوزه علمیه خراسان با عنوان "شمیم نرجس" در حوزه علمیه نرجس منتشر شد.

معاون حوزه علمیه خواهران "نرجس" گفت: این فصلنامه الکترونیکی با موضوع  تعلیم و تربیت حاوی مقالات و پژوهش های اساتید و طلاب این مدرسه بوده و در سایت این مدرسه www.m-narjes منتشر شده و در دسترس عموم قرار گرفته است.

"اعتمادی" افزود: اساتید و طلاب خواهر سایر حوزه ها می توانند به ارسال مقالات خود برای انتشار در این مدرسه اقدام کنند، این مقالات در هئیت تحریریه بررسی شده و در صورت مطابقت با ضوابط نشریه ، منتشر خواهد شد.

جوانه های تربیتی، همه کودکان مذهبی اند اگر، تعلیم و تربیت اسلامی، طریق سعادت، به لطافت باران و بطن مادر و کانون تربیت عناوین برخی از مقالات شماره اول این نشریه است.

منبع : خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo