شهید آوینی
 
بحران جديد بانوان محجبه در فرانسه

ثبت نکردن قانوني ازدواج بانوان محجبه در فرانسه، مسلمانان اين كشور را با بحراني جديد روبرو كرد.

به نقل از «شبكه معلومات العربيه»، «فواد ليتم» يكی از شهروندان مسلمان شهر «مونفرمی» فرانسه گفت: شهردار اين شهر با ثبت ازدواج وی موافقت نكرده است.

وی افزود: اقدام شهردار «مونفرمی» مبنی بر ثبت نکردن ازدواج زوج مسلمان، كاملا با قانون مدنی فرانسه مخالفت دارد.

گفتنی است شهردار «مونفرمی» يكی از اعضای احزاب ملی فرانسه است كه گرايش‌های ضداسلامی بسياری دارد كه در اقدام اخير خود عليه مسلمانان با ثبت قانوني ازدواج بانوان محجبه مخالفت كرده است.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo