شهید آوینی

 

مدیركل فرهنگ وارشاد اسلامی مازندران:

 برای خروج سینمااز ركود باید به بنیادهای غنی فرهنگ ملی رجوع شود

مدیركل فرهنگ وارشاد اسلامی مازندران گفت: ركود بی‌سابقه حاكم بر صنعت سینمای داخلی معلول نگاه این صنعت به دغدغه‌های غیرخودی جشنواره‌های خارجی است وبرای جلب مخاطب داخلی، چاره‌ای جز بازگشت عزتمندانه تهیه‌كنندگان به بسترهای غنی فرهنگ ملی نیست.

"محمد اسماعیل امامزاده" روز چهارشنبه در گفت وگو با ایرناافزود : وجود موضوعات تازه وپرطراوت بومی ومحلی كه دارای جاذبه‌های فراوان برای مخاطبان ایرانی وخارجی‌است از زمینه‌های قابل توجه برای اصحاب سینما به شمارمی رود.

وی گفت: فرایند كار تهیه‌كنندگان اگرناظر براصالتهای ریشه دارفرهنگ و تمدن پرافتخار ملت مسلمان باشد در پیوند بامخاطبان ایرانی امكان ارتباط گیری با یك میلیارد و‪ ۵۰۰‬میلیون مسلمان جهان را نیزخواهد یافت ودرچنین شرایطی است كه‌بدون كوچكترین نگرانی از گیشه ، می‌توان آثار فاخرو ماندگار رابه صحنه كشاند.

وی سیاست اداره فرهنگ وارشاد اسلامی را تقویت سینمای با هویت ومعناگرا با رویكرد به مخاطبان در رده‌های سنی مختلف دانست و پیرامون رفع مشكلات سینماداران گفت : فضای كالبدی و فیزیكی سینما با توجه به جاذبه‌های زیبا شناختی باید مورد توجه سینماداران قرارگیرد وبدین منظوروامها وتسهیلات ویژه‌ای درنظرگرفته شده تادراختیارمتقاضیان قرارگیرد.

مدیركل فرهنگ وارشاد اسلامی مازندران كمك بلاعوض ‪ ۳۰‬میلیون ریالی برای ساماندهی سردرب سینماها ، وام ‪ ۵۰۰‬میلیون ریالی برای بهسازی و وام تاسقف ‪ ۱۰‬میلیارد ریال برای احداث سینما،همچنین تسهیلات قانونی اعطایی شهرداریها برای صدورمجوز ساخت تجاری وخدماتی معادل زیربنای سالنهای نمایش سینماها موضوع ماده ‪ ۳‬آیین نامه ماده ‪ ۱۰۵‬قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی را از فرصتهای رونق صنعت سینما برشمرد.

وی گفت : در زمان حاضر از ‪ ۲۵‬سینمای مازندران ، ‪ ۱۲‬سینما باشش هزارو‪۱۶۴‬ صندلی مشغول فعالیت می‌باشند كه طی سال گذشته ‪ ۴۸۲‬هزارو‪ ۵۰۰‬نفربیننده داشته‌اند.

امامزاده افزود : هم اكنون برای هر‪ ۳۴‬هزارنفریك صندلی وهر‪ ۳۵۰‬هزارنفریك سالن سینما در مازندران وجود دارد ، این آمار بیانگرآن است كه صنعت سینما دراین استان با روند توسعه همراه نبوده است.

وی گفت : كمیته حمایت ازتوسعه وبهبود سالنهای سینما متشكل از استاندار ، شهرداران ، مدیران عامل بانكها و مدیركل فرهنگ وارشاد اسلامی مازندران توسعه صنعت سینما در مازندران را در دستور كار خود قرارخواهد داد.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo