شهید آوینی

 
نمایشگاه زندگی پیامبر اعظم(ص) در لندن افتتاح شد

روز یکشنبه نمایشگاه زندگی پیامبر اکرم حضرت محمد(ص) در لندن، پایتخت انگلستان افتتاح شد.

درمراسم افتتاحیه این نمایشگاه چندین شخصیت سیاسی چون سفیر دانمارک در بریتانیا، سفیر عربستان دربریتانیا و ایرلند و همچنین چندین نفر از دیپلماتها، مقامات دولتی ، علمای اسلای و رهبران جامعه اسلامی بریتانیا شرکت کردند.

محمد بن نواف، سفیر عربستان سعودی در بریتانیا در سخنرانی افتتاحیه این نمایشگاه بر اشتیاق اقلیت مسلمان بریتانیا در اشاعه پیام زندگی حضرت محمد که الگوی زندگی مسلمانان محسوب می شود تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به حرکت موهن اخیر که در راستای تاریک جلوه دادن شخصیت پیامبر اعظم اسلام(ص) صورت گرفت گفت: مسلمانان باید در ترویج اصول تساهل و رحمت وحدت خود را خفظ کرده و در راستای از بین بردن باورهای نادرست درباره اسلام و پیامبر عظیم شأن (ص) این دین تلاش نمایند.

وی گفت: انتشار این کاریکاتورهای موهن توسط روزنامه های اروپایی تأثیر منفی ایجاد کرده است و تنها راه بهبود این شرایط همزیستی مسالمت آمیز و ارائه چهره حقیقی اسلام و پیامها متساهل آن به همه جوامع محسوب می شود.

منبع : خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo