شهید آوینی

 
بانوان محجبه هلند از بيمه بيكاری محروم شدند

يكی از اعضای مجلس شورای شهرداری آمستردام خواستار محروميت بانوان محجبه هلند از بيمه بيكاری خبر داد.

به نقل از پايگاه اطلاع‌رسانی «نسيج» ،«احمد ابوطالب» يكی از اعضای مجلس شورای شهرداری آمستردام ضمن بيان مطلب فوق، دليل اساسی محروميت بانوان محجبه از بيمه بيكاری را نقاب گذاشتن آنان عنوان كرد.

وی در ادامه تأكيد كرد: از آنجا كه قانون دولت هلند بر عدم اجازه بانوان نقابدار به اشتغال تأكيد می‌كند لذا گذاشتن نقاب عامل عدم اشتغال اين بانوان است، بدين ترتيب دليل بيكاری اين بانوان غير موجه است و مستحق دریافت بیمه بیکاری نیستند.

ابوطالب همچنين اظهار كرد:« من خود به شخصه مخالف نقاب زدن بانوان نيستم ولی ضرورت پيروی از قانون بر هر شهروند هلندی ،بر كسی پوشيده نيست».

چندی پيش «ريتا ويزدونك» وزيزر امور مهاجرت هلند خواستار عدم استفاده بانوان محجبه از نقاب در محل كار شد.

گفتنی است در كشورهای همسايه هلند بانوان محجبه در صورت استفاده از نقاب مجبور به پرداختن غرامتی معادل 500 يورو هستند

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo