شهید آوینی

 

مسابقات قرآنی خراسان جنوبی با معرفی نفرات برتر پایان یافت

مرحله استانی بیست و هشتمین دوره مسابقات حفظ، قرائت و ترتیل قرآن كریم خراسان جنوبی چهارشنبه شب با معرفی برترینها در بیرجند پایان یافت.

مدیركل اداره اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: در این مرحله از مسابقات ‪ ۸۰‬نفر از افراد برتر مرحله شهرستانی با یكدیگر به رقابت پرداختند كه از این تعداد ‪ ۱۲‬دختر و پسر به مرحله منطقه‌ای راه یافتند.

علیمحمد تركا افزود: در رشته حفظ كل قرآن دو نفر و حفظ ‪ ۲۰‬جزء قرآن یك نفر به مسابقات منطقه‌ای راه یافت.

وی گفت: در رشته قرائت چهار نفر و در رشته ترتیل نیز دو نفر به مسابقات منطقه‌ای راه یافتند.

او افزود: در گروه كمتر از ‪ ۱۶‬سال نیز در رشته قرائت دو نفر و در رشته حفظ ‪ ۲۰‬جزء یك نفر به مسابقات منطقه‌ای راه یافت.

وی گفت: مرحله منطقه‌ای این مسابقات اردیبشهت ماه در بجنورد برگزار می‌شود.

او افزود: از مجموع ‪ ۸۰‬شركت‌كننده در مرحله استانی این مسابقات ‪ ۲۹‬نفر از بیرجند، ‪ ۲۷‬نفر از قاین، ‪ ۱۵‬نفر از نهبندان و ‪ ۹‬نفر از شهرستان سربیشه بودند.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo