شهید آوینی

 
دومین نشست اسلامی - مسیحی میان ایران و سوئیس آغاز شد
دومین نشست مرکز گفتگوی ادیان و تمدنهای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با شورای کنفرانس اسقفهای سوئیس با عنوان "حقوق ادیان و اقلیتهای دینی" در مجتمع امام خمینی( ره) تهران آغاز شد.

در این نشست یکروزه جمعی از اندیشمندان و متفکران مسلمان و مسیحی داخلی و خارجی حضور دارند. در این نشست علمی 10 نفر از اعضای شورای کنفرانس اسقفهای سوئیس به ریاست اسقف " بوشر"( Burcher) رئیس کمیسیون اسلام و شورای کنفرانس یاد شده شرکت می کنند.

حجت الاسلام محمود محمدی عراقی رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و رئیس شورای سیاستگذاری ادیان، اسقف بوشر رئیس کمیسیون اسلام کنفرانس اسقفهای سوئیس و " فیلیپ ولتی" ( Philippe Welti) سفیر سوئیس در تهران از جمله سخنرانان مراسم افتتاحیه این نشست یکروزه هستند .

حجت الاسلام علی اکبر رشاد با عنوان " آزدای بیان و اهانت به مقدسات دینی"، دکتر " پل گروس ریدر" ( Paul G rossrieder ) با عنوان " تحول رابطه بین دین و سیاست در سوئیس " و اسقف " اروین تانر" ( Erwin Tanner ) با عنوان " سکولاریزیسیون و پیامدهای آن بر جوامع مذهبی" نیز مقالاتی ارائه می کنند ..

کنفرانس اسقفهای سوئیس یک نهاد دولتی است ولی در این نهاد بسیاری از جمعیتهای ارتدکسی و پروتستانی فعالیت دارند و دارای سهم و نقش هدایتی هستند .

نخستین نشست اسلامی- مسیحی میان مرکز گفتگوی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و دبیرخانه کنفرانس اسقفهای سوئیس مهر ماه 84 در شهر زوریخ برگزار شد .
 

منبع:خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo