شهید آوینی

 
اولین دوهفته نامه اسلامی در کانادا منتشر می شود
رئیس شورای عالی اسلامی کانادا در پاسخ به انتشار کاریکاتورهای موهن درباره پیامبر اسلام (ص) و معرفی شخصیت والای این حضرت و آموزه های دین اسلام، اولین دوهفته نامه اسلامی را در کانادا منتشر می کند.

به نقل از مجله آور، سید سهروردی به عنوان سردبیر دو هفته نامه اسلام که به زبان انگلیسی منتشر می شود اظهار داشت: مدتهاست تمام جوانب منتشر کردن یک نشریه اسلامی را بررسی می کنم اما انتشار این کاریکاتورها باعث شد هرچه سریعتر این مجله را منتشر کرده تا رسانه ها دیگر با ارزشهای فرهنگ اسلامی و مسلمانان آشنا شوند.

سهروردی گفت: انتشار این کاریکاتورها نشاندهنده آزادی بیان نبوده، بلکه در جهت تاریک جلوه داده دین اسلام و جامعه مسلمانان منتشر شدند.

این دوهفته نامه روز شنبه 26 فروردین ماه  اولین شمار خود را منتشر کرده و در شهرهای ونکور، مونترال، کالگری توزیع می شود.

سید سهروردی که ریاست شورای عالی اسلامی کانادا را برعهده دارد در زمان انتشار این کاریکاتورها در کانادا علیه نشریه وسترن استاندارد اقامه دعوی کرد و آن را تروریسم فکری توصیف کرد.

وی همچنین در ماه فوریه زمانی که برای اولین بار انتشار دوهفته نامه اسلام را اعلام کرد هدف خود را معرفی بهتر اسلام به غیر مسلمانان عنوان کرد.

 

منبع : خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo