شهید آوینی

 
علی‌رغم سنگ‌اندازی‌ها، مراسم ميلاد پيامبر اعظم (ص) در سوئيس برگزار شد

برگزاری مراسم ميلاد نبی اكرم(ص) توسط اقليت مسلمان سویيس تحت الشعاع عدم ارائه ويزا به پنج قاری قرآن از ايران، تركيه، پاكستان و مصر قرار گرفت.

به نقل از راديو تركی استانبولی برون مرزی "عبدالله كاسه پوغلو"، رئيس جامعه اسلامی سوئيس اظهار داشت: مقامات دولتی بايد علت عدم ارائه ويزا به اين قاريان قرآن توضيح دهند چرا كه اين مراسم يك گردهمايی فرهنگی و دينی بود كه برای برگزاری آن اجازنامه رسمی دريافت شده بود.

برگزار كنندگان، تاريخ اين مراسم را كه با حضور بيش از 2500 نفر برگزار شد تغيير دادند و سخنرانی درباره قرائت قرآن در طول چند قرن و قرائت آيات قرآن را كه درباره پيامبر اكرم (ص) وحی شده بود از برنامه حذف كردند.

"سنيا دميرچی"استاد دانشگاه تركيه و "انجين نپيان" سخنرانی خود را به شكل گفتگو با عنوان زندگی پيامبر ارائه داد و اظهار داشت: هيچ تناقضی ميان پذيرش الگوی رفتاری پيامبر(ص) و زندگی در يك جامعه اروپايی وجود ندارد.

اين دو سخنران تأكيد كردند :كه مسلمانان بايد الگوی اخلاقی پيامبر(ص) و ويژگيهای وی چون صداقت و خيرخواهی را در پيش گرفته تا باورهای نادرستی كه رسانه های غربی عليه اسلام و مسلمانان اشاعه می دهند از بين بروند.

"ناديم اورهان" از استادان مطالعات اسلامی نيز سخنرانی خود را درباره اهميت احاديث پيامبر(ص) و مبارزه با سكولاريسم ارائه داد.

درحدود 380 هزار مسلمان در سوئيس زندگی می كنند كه اين تعداد 7/4 درصد جمعيت اين كشور را تشكيل داده اند. پس از مسيحيت، اسلام دومين دين بزرگ اين كشور اروپايی محسوب می شود اما تاكنون به رسميت شناخته نشده است.

منبع:خبرگزاری قرآنی ایران

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo