شهید آوینی

 

 ارتقاء شناخت عمومی نسبت به سیره علمی و عملی پیامبر(ص) از اهداف معاونت پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی است
معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی برای امسال که به نام پیامبر اعظم(ص) متبرک شده است، برنامه های متعدد و متنوعی در نظر گرفته تا ضمن ارتقاء شناخت عمومی نسبت به سیره عملی و علمی آن حضرت، در راستای نهادینه کردن آنها در سطح جامعه فعالیتهای مؤثری داشته باشد .

معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در بخش تولید کتاب، بازبینی کتابهای مرتبط با سیره عملی و علمی رسول اعظم(ص) و در صورت لزوم چاپ مجدد آنها را برای امسال که به عنوان سال پیامبر اعظم نامگذاری شده، پیش بینی کرده است .

تولید چند رمان بلند بر مبنای زندگی و سیره رسول اعظم(ص)، خرید و توزیع سراسری کتابهای مرتبط به شرط به روز بودن و نگارش با ادبیات جوانان و برگزاری گفتمانهای دینی در دانشگاهها و مساجد با محوریت سیره عملی و علمی رسول مکرم اسلام(ص) از دیگر برنامه های این معاونت برای امسال است .

برگزاری میز اندیشه و نشستهای تخصصی با حضور اندیشمندان مطرح حوزه و دانشگاه، تولید متون آموزشی برای طرح اوقات فراغت تابستانی با محوریت سنت و سیره پیامبر اعظم(ص)، تولید متون آموزشی برای مبلغین در مناسبتهای ملی و مذهبی با محوریت سخنان و سیره رسول اعظم(ص) و همچنین محور قرار دادن آیات قرآنی مرتبط با وجود مقدس رسول اعظم(ص) در امر تبلیغ خصوصا در ماه مبارک رمضان و محرم و صفر نیز دیگر فعالیتهای پیش بینی شده از سوی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در سال پیامبر اعظم است .

فعال تر شدن بیش از پیش سایت های سازمان تبلیغات از جمله تبیان، پژوهه ، امیرکبیر، لوح و مهر  نسبت به وجود مقدس رسول اعظم(ع) و تبیین منویات مقام معظم رهبری، تولید نرم افزارهای مناسب برای سنین مختلف، پاسخگوئی علمی و دینی به شبهات مطرح شده نسبت به وجود مقدس رسول اعظم (ص) و مجموعه کارهای به هم پیوسته ای که در استانها و مراکز مربوطه انجام خواهد شد اقدامات دیگر این معاونت برای امسال است .
 

منبع: خبرگزاری مهر
 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo