شهید آوینی

 

فراخوان چهارمين دوسالانه بين‌المللی نقاشی معاصر جهان اسلام و دومين دو سالانه پوستر جهان اسلام منتشر شد

فراخوان چهارمين دو سالانه بين‌المللی نقاشی معاصر جهان اسلام و دومين دوسالانه پوستر جهان اسلام از سوی موسسه فرهنگی هنری صبا به عنوان برگزار كننده اين دو سالانه‌ها انتشار يافت.

به نقل از روابط عمومی موسسه فرهنگی هنری صبا، اين دو سالانه ها با هدف ايجاد ارتباط وسيع تر ميان هنرمندان كشورهای اسلامی با تاكيد بر مشتركات دينی و پيوندهای معنوی و شكل دهی به هنر مبتنی بر هويت، سنت و ميراث فرهنگی اسلام و آشنايی با تازه ترين تجارب و دستاوردهای هنری جوامع اسلامی برگزار می‌شود.

بر اساس اين گزارش موسسه فرهنگی هنری صبا با همكاری فرهنگستان هنر برای انتشار فراخوان كه شامل اهداف، بخش‌های اصلی، شرايط شركت، نحوه ارسال و انتخاب آثار همچنين جوايز برگزيدگان، اقدام كرده است.

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران ، Ikna

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo