شهید آوینی

 

گزیده ای از سخنان رهبر معظم انقلاب یکم فروردین ماه در حرم رضوی
سخنان رهبر انقلاب در خصوص مذاکرات اخیر ایران و آمریکا در موضوع عراق

من اينجا راجع به يك مطلبى كه اين روزها در رسانه‏هاى گوناگون جهانى مطرح شد، يك جمله بگويم، بعد وارد مسئله‏ى هسته‏اى بشوم. مسئله‏ى مذاكره‏ى با امريكا كه سوژه‏ى تبليغاتى مستكبران و اقتدارطلبان شد، ما از اول اعلان كرديم و الان هم اعلان مى‏كنيم، در هيچ يك از مسائل مورد اختلاف خودمان با امريكا، ما با امريكا مذاكره نمى‏كنيم. دليل آن هم يك امر واضحى است؛ دليل اين است كه مذاكره براى امريكاييها يك ابزارى است براى تحميل خواسته‏هاى خودشان به طرف مذاكره. مذاكره مفهوم واقعى خودش را در مذاكرات امريكا با طرفهاى خودش ندارد و از دست داده است. مذاكره براى چيست؟ وقتى دو دوست در يك مسئله‏ى مورد اختلاف با هم مذاكره مى‏كنند، اين براى اين است كه هر كدام از نقطه‏اى كه قرار دارند، حركت كنند و به يك نقطه‏ى مورد توافق برسند. امريكا مذاكره را به اين معنا نمى‏داند. آنها مذاكره را وسيله‏اى براى تحميل خواسته‏هاى خودشان قرار مى‏دهند؛ براى وارد آوردن فشار. بنابراين مذاكره با امريكا در همه‏ى مسائل معنا ندارد.

آن چيزى كه اين روزها مطرح شده، درباره‏ى مسئله‏ى امنيت عراق است. مسئولين امريكايى - چه در عراق، چه در بيرون عراق - از مسئولين ما درخواستهاى پى در پى و مكررى كردند و اينها هم اول اعتنايى نكردند؛ بعد براى اينكه شايد براى جلوگيرى از ناامنى‏هاى فاجعه ‏بارِ ملت مظلوم عراق اين كار لازم باشد، گفتند در اين مسئله ما حرفى نداريم كه نظرات خودمان را به طرف امريكايى منتقل كنيم. آن نظرات چيست؟ آن نظرات تفهيم اين نكته به امريكاييهاست كه آنها بايد دست از سر عراق بردارند تا ملت عراق خودشان كشورشان را اداره كنند؛ دست از تحريك قوميتها بايد بردارند تا عراق روى امنيت را ببيند. ملت عراق مى‏تواند كشورش را اداره كند؛ امنيت را هم مى‏تواند تأمين كند. پشت سر ناامنى‏هاى موجود عراق، قرائن فراوانى وجود دارد كه دست سرويسهاى جاسوسى قرار دارد؛ يا سرويسهاى جاسوسى انگليس يا امريكا يا اسرائيل. اين تأمين امنيت براى مردم عراق، براى ما يك انگيزه‏اى شد.

امريكاييها در همين قضيه هم روح سلطه‏جويى و زياده‏طلبى و دروغگويى خودشان را نشان دادند. اين‏طور وانمود كردند كه گويا ايران مى‏خواهد در مسائل گوناگون خود با امريكا مذاكره كند. تعبيرات بسيار نامناسب و زشتى را هم به كار بردند؛ بعضى از مسئولين امريكايى بر اثر همان خوى تكبر و دروغگويى، حتى گفتند اين به منزله‏ى احضار مسئول ايرانى است. من عرض مى‏كنم، دولت امريكا غلط مى‏كند كه مسئول ايرانى را احضار كند. مسئولين ذى‏ربط كشور ما اگر مى‏توانند با هدف تفهيم و حالى كردن به امريكاييها در قضيه‏ى عراق، مطلبى را به آنها منتقل كنند، مانعى ندارد؛ اما اگر مذاكره به معناى اين است كه يك عرصه‏اى باز شود براى اينكه طرف زورگو و پُررو و مكّار با اتكاى به زور بخواهد حرفهاى خودش را به طرف تحميل كند، اين مثل بقيه‏ى موارد، همچنان كه اعلام كرديم، ممنوع خواهد بود. عزت، ايستادگى و مقاومت ملت ما مايه‏ى اقتدار و پيشرفت كشور ماست؛ اين را نمى‏شود با توهمات مخدوش كرد.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo