شهید آوینی

 

كنگره بزرگداشت علامه سيد جعفر اعرجی برگزار می‌شود

كنگره بزرگداشت علامه سيدجعفر اعرجی پشتكوهی به همت دانشگاه آزاد اسلامی ايلام و همكاری سازمان اوقاف و امورخيريه، سازمان تبليغات اسلامی، استانداری و صدا و سيمای مركز ايلام، خردادماه 1385 برگزار می‌شود.

اساتيد، علماء طلاب و دانشجويان می‌توانند مقالات خود را در يكی از محورهای ابعاد شخصيتی و علمی، تاليفات، موقعيت اجتماعی و سياسی، نسب و نسب‌شناسی در تاريخ اسلام، علمای علم انساب در تاريخ اسلام و ارتباط علامه اعرجی با علما و بررسی بقاع متبركه استان ايلام را، حداكثر تا تاريخی 25/2/85 به نشانی ايلام بلوار شهيدان مدرس، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی ايلام ارسال کنند.

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران ، Ikna

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo