شهید آوینی

 ۷۰۰ ‬ویدئو كلوپ شهر تهران تنها یك بازرس دارد
معاون هنری و سینمایی اداره كل فرهنگ وارشاد اسلامی استان تهران گفت: برای ‪ ۷۰۰‬ویدئو كلوپ سطح شهر تهران تنها یك بازرس وجود دارد.

"سید عباس عظیمی" هم چنین، افزود: نیاز به‌نیروی انسانی متخصص، اعتبارات، امكانات و تجهیزات در راستای نظارت بر موسساتی كه مجوز فعالیت فرهنگی دریافت می‌كنند بسیار حائز اهمیت است.

وی اضافه كرد: در ازای صدور مجوزهایی كه‌برای تاسیس ویدئوكلوپ‌ها داده می‌شود، افرادی هم باید برای نظارت برعملكرد آنان بكار گرفته‌شوند تاموسسه‌ای كه قرار است خدمات فرهنگی ارائه ‌كند به پایگاه توزیع مسایل حاشیه‌ای تبدیل نشود.

عظیمی بااشاره به ممنوع بودن بكارگیری و استخدام نیروی انسانی، گفت: در صددیم نظارت را با كمك گرفتن از نیروی كانون فرهنگی هنری مساجد تهران نظارت را ساماندهی كنیم.

وی بااشاره به وجود برخی مقررات دست و پاگیر در این زمینه، افزود: با تعدیل و آسان كردن قوانین و مقررات برای صدورمجوز برای موسسات عرضه‌كننده محصولات فرهنگی، ازاین طریق به فروشگاه‌های غیرمجاز سر و سامان خواهیم داد.

عظیمی با اشاره به‌ ضرورت تشكیل اتحادیه صنفی ویدئو كلوپ درسطح شهرتهران اظهار داشت: برای ساماندهی هرچه بهتر ویدئو كلوپ‌ها باید اتحادیه‌صنفی آنان تشكیل شود.

منبع: خبرگزاری ایرنا

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo