شهید آوینی

 

گردهمايی قاريان بين‌المللی قرآن كريم در پاريس

به مناسبت بزرگداشت ميلاد نبی اكرم(ص) قاريان برجسته و بين‌المللی قرآن كريم امروز يكشنبه 13 فروردين در پاريس گردهم می آيند.

كريم منصوری از ايران، عبدالرحمان سعيد از آفريقای جنوبی و علی لی از فرانسه از قاريان مدعو و ويژه اين گردهمايی هستند كه قرار است با قرائت قرآن كريم حضار را به فيض معنوی برسانند.

دكتر ثريا سيرما از شاگردان پرفسور محمد حميدالله از تركيه نيز سخنران اول اين مراسم است.

احمد بككان، دبير كل كميته فرهنگی مسلمانان فرانسه اين گردهمايی را فرصتی بسيار مغتنم خصوصاً برای جوانان مسلمان فرانسوی می داند تا با فرهنگ اصيل خود آشنا شوند.

بدين منظور اين كميته سالنی را با ظرفيت 1500 نفر برای برگزاری مراسم مذکور اجاره كرده است.

منبع: خبرگزاری ایکنا

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo