شهید آوینی

 

موافقت شورای مطبوعات سوئيس با چاپ كاريكاتور شخصيت‌های مذهبی

شورای مطبوعات سوئيس، چاپ كاريكاتور از شخصیت‌های مذهبی كه حتی ممکن است احساسات دینی مردم را برانگيزد، تائيد كرد.

به نقل از روزنامه سياست هند، شورای مطبوعات سوئيس در بيانيه‌ای ضمن اعلام آزادی چاپ كاريكاتور شخصيت‌های مذهبی اعلام كرد: چاپ كاريكاتور شخصيت‌های مذهبی نبايد به خاطر ممنوعيت تصوير در برخی مذاهب محدود شود.

شورای مطبوعات سوئيس با تاكيد بر اينكه ترسيم كاريكاتور بايد با مسئوليت و دقت خاصی صورت گيرد، در عین حال بر جلوگیری از مضحكه شدن اديان نیز تأکید کرد

منبع: خبرگزاری ایکنا

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo