شهید آوینی

 

همایش " به سوی علم آگاهی" در امریکا برگزار می شود
همایش " به سوی علم آگاهی" 15 تا 19 فرودین ماه امسال در دانشگاه اریزونای امریکا در توکسون برگزار می شود.

به نقل از پایگاه اینترنتی دانشگاه اریزونا در توکسون در این همایش بنا است مهمترین مسائل در باب ایجاد و بسط علمی به نام آگاهی شناسی مورد توجه قرار گیرد.

آگاهی یکی از بزرگترین و مهمترین مضامین موجود در فلسفه ذهن است که علومی چون عصب شناسی و روانپزشکی و رایانه نیز بسی بدان عطف توجه نشان می دهند. از این رو اگر بنا باشد علمی با عنوان آگاهی شناسی به وجود آید باید بر میان رشته ای بودن آن تأکید شود و در این همیاش هم با تأکید بر این محور بنااست موضوعات، مسائل، روشها و غایات این علم مورد توجه قرار گیرند.

 همچنین تفاوت این علم با علوم دیگر نیز مورد بحث قرار می گیرد. 

 

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo