شهید آوینی

 

استقبال يونسكو از احداث باغ قرآنی

طرح احداث باغ گياه‌شناسی قرآنی از سوی يونسكو پذيرفته شد.

به گزارش خبرگزاری قرانی ايران (ايكنا) به نقل از گلف تايمز، طرح احداث این باغ بر اساس ويژگی‌های مطرح شده در قرآن از سوی چند كشور عربی از جمله قطر، بحرين، امارات، كويت و عربستان به سازمان علمی،فرهنگی،آموزشی ملل متحد يونسكو ارائه شده بود.

برخی از آيات قرآن الهام بخش مسلمانان برای احداث باغ های بسيار زيبايی بوده اند كه نمادی از زيبايی باغ فردوس در روی زمين هستند

دكتر محمد الفروغی گياه‌شناس و عضو كميته كارشناسی اين طرح در كتاب خود با عنوان "گياهان در قرآن" می‌نويسد: در قرآن كريم نام تعدادی از ميوه‌ها مانند خرما،انجير، انگور و انار مطرح شده است. همچنين در بيش از150 آيه قرآن به ويژگی‌های باغ بهشت اشاره شده است. اين آيات در طول سال‌های متمادی الهام بخش مسلمانان برای احداث باغ‌های بسيار زيبايی بوده‌اند كه نمادی از زيبايی باغ فردوس در روی زمين هستند.
در برخی از اين آيات به طور غير مستقيم به اصول اوليه كاشت درختان، آبياری و استفاده از سايه‌ها و ديوارها اشاره شده است. باغ گياه‌شناسی قرآنی قرار است بر اساس همين اصول و ويژگی‌هايی كه در قرآن بيان شده احداث شود.

به گفته مقامات يونسكو اين باغ می تواند برای شناخت بيشتر جنبه های علمی و زيبايی شناسی آيات قرآن مفيد باشد

به گفته مقامات يونسكو اين باغ همه گياهان و ميوه هايی را كه نام‌شان در قرآن آمده در يك‌جا به نمايش می‌گذارد ومی تواند برای شناخت بيشتر جنبه‌های علمی و زیبایی‌شناسی آيات قرآن مفيد باشد.همچنين اين باغ از نظر بالا بردن سطح آگاهی عمومی در مورد ضرورت حفظ تنوع گياهی كه يكی از اولويت های يونسكو است سودمند خواهد بود.

 

منبع: خبرگزاری ایکنا

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo