شهید آوینی


با تأکید بر وجود شواهدی مبتنی بر نقش نیروهای آمریکائی در این اقدام جنایتکارانه؛

آصفی کشتار بی رحمانه نمازگزاران بی دفاع در بغداد را محکوم کرد
حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با ابراز انزجار شدید از کشتار بیرحمانه نمازگزاران بی دفاع در حسینیه المصطفی در بغداد، این اقدام سبعانه تروریستی را قویا محکوم کرد.

حمیدرضا آصفی با اشاره به شواهد موجود مبتنی بر نقش نیروهای آمریکائی در این اقدام جنایتکارانه، خواستار رسیدگی و واکنش جامعه بین المللی و مراجع حقوق بشر جهانی نسبت به عاملین این کشتار شد.

آصفی تصریح کرد: رویکرد غلط آمریکایی ها در عراق نه تنها هیچگاه به ثبات و امنیت این کشور کمکی ننموده، بلکه موجب تشدید نا امنی و بحران در این کشور شده است.

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo