شهید آوینی

 

نشست "اسلام ناب و بیست و پنج سال سیاست فرهنگی در ایران" برگزار می شود
در ادامه سلسله نشستهای ایران شناسی موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل کانادا، نشست "اسلام ناب و بیست و پنج سال سیاست فرهنگی در ایران" برگزار می شود.

به نقل از پایگاه اینترنی دانشگاه مک گیل، این سخنرانی با حضور دکتر محمد توکلی ترقی از دانشگاه تورنتو کانادا در 10 فروردین ماه در محل موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل برگزار می شود.

پیش از این سخنرانی "تکامل و تحول در ادبیات ایرانی" با حضور نسرین رحیمه، رئیس دپارتمان علوم انسانی دانشگاه مک مستر کانادا، در 23 اسفند ارائه شد.

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo