شهید آوینی

 
تشرف خانواده هندو به دين اسلام

يك خانواده يازده نفری هندو با ادای شهادتين در«شكارگارای» پاكستان به دين اسلام مشرف شدند.

خانواده «بچان لا» با راهنمايی‌های خطيب مسجد جامع اين شهر و امام «حافظ محمد»به يادگيری اصول و آموزه‌های دين اسلام پرداختند و تحت تأثير اين آموزه‌ها به دين اسلام مشرف شدند.

به نقل از Pak tribune، خانواده«بچان لا» با راهنمايی‌های خطيب مسجد جامع اين شهر «امام حافظ محمد» به يادگيری اصول و آموزه‌های دين اسلام پرداختند و تحت تأثير اين آموزه‌ها به دین اسلام مشرف شدند.

آقای«بچان لا»،پدر خانواده درباره مسلمان شدن خود و خانواده‌اش گفت: اعضای خانواده من با پذيرش قلبی دين اسلام متعهد شده‌اند كه آموزه‌های اسلام و اصول و موازين آن را رعايت كنند. امروز يكی از زيباترين روزهای زندگی من و خانواده‌ام است.

منبع: خبرگزاری قرآنی

 
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo