شهید آوینی

 
برگزاری همایش بين‌المللي «علامه قطب‌الدين شيرازي»
همايش بين‌المللي علامه «قطب‌الدين شيرازي» ‪ با حضور صاحبنظرانی از ايران و ساير كشورهای جهان، خردادماه 1385 در تهران و شيراز برگزار خواهد شد.

همايش بين‌المللي «علامه قطب‌الدين شيرازي» توسط معاونت پژوهشي فرهنگستان هنر و با همكاري سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد(يونسكو)، استانداري فارس و بنياد ايرانشناسي برگزار مي‌شود.

علامه‌قطب‌الدين شيرازي در اواخر قرن هفتم و اوايل قرن هشتم، نقش بسيار مهمي در تحول علوم، هنر و فلسفه داشته است.

اين انديشمند ابتدا مقدمات علوم و طب را نزد پدر خویش فرا گرفت و سپس دانش خود را در اين زمينه نزد طبيباني چون «شمس‌الدين محمدبن احمد الحكيم الكبشي» و «شرف‌الدين زكي بوشكاني» كه‌از مدرسين «قانون ابن سينا» در شيراز بودند، تكميل كرد.

شایان ذکر است: «بهمن نامور مطلق، اميرحسين پورجوادی، محسن زارع، حسن بلخاری، مهرداد احمديان، محبوبه پلنگی، عليرضا اسماعيلی، پيمان خاصه و مسعود ناصری» به عنوان اعضای شورای سياستگذاری این همايش، برگزيده شدند.

و همچنین «بهمن نامور مطلق» دبير كل همايش، «اميرحسين پورجوادی» دبير علمی، «محسن زارع» دبير اجرايی و «كاوه خورابه» دبير شورای سياستگذاری را، عهده‌دار گشتند.

منبع: خبرگزاری قرآنی

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo