شهید آوینی

 
همایش " کودکان در جهان اسلام" برگزار می شود
همایش " کودکان در جهان اسلام" به منظور بررسی مسائل و مشکلات کودکان و آماده کردن آنها برای مواجهه با مشکلات عصر حاضر 19 تا 21 مارس ( 28 اسفند تا 1 فروردین) در دبی برگزار می شود.

به نقل از محیط، همایش " کودکان در جهان اسلام " با حمایت خانم شیخ هند رئیس شورای کودکان دبی از 19 تا 21 مارس ( 28 اسفند تا 1 فروردین ) در دبی با شعار " کودکان مسئولان آینده جهان اسلام" برگزار می شود.

شیخ هند در آستانه آغاز همایش مذکور گفت: کودکان نقش آفرینان جهان اسلام هستند. از این رو باید آنها را با مسئولیتشان در آینده آشنا کرد و از کودکی به تحکیم ارزشها و مبادی اسلامی در روح و جان آنها همت گماشت.

شیخ هند اظهار داشت: آنها باید به شیوه زندگی صحیح که اسلام از آن به عنوان دستیابی به سعادت یاد می کند، آشنا شده و در سایه آن به دیگران احترام گذاشته و صدقه داده و امانتداری را در همه امورزندگی خود را حفظ کنند.

وی افزود: این همایش رسالت مهمی را به عهده دارد که باید با محور قرار دادن و تمرکز بر ارزشهای اسلامی و مبادی این دین و نفوذ آن در جان و روح کودکان از همان اوان کودکی به خدمت رسانی به اسلام و جهان اسلام اقدام کرد.

شیخ هند یاد آور شد: کودکان در جهان اسلام نه تنها باید با آموزه های اسلام آگاه شوند بلکه باید قوانین و مفاهیمی چون: اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را نیز فراگیرند و در پیشرفت و ترقی جوامع اسلامی از آنها استفاده کنند.

برای همایش مذکور بررسی مسائل و مشکلات کودکان در جهان اسلام و مواجه شدن کودکان با مسائل عصر امروز با توجه به پیشرفتها و تکنولوژی عصر حاضر پیش بینی شده است. 

همایش فوق حقوق کودکان، وظایف آنها در اسلام و همچنین جایگاه آنها در اجتماع و خانواده را بررسی می کند.

منبع: خبرگزاری مهر

 
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo