شهید آوینی

 

امروز شنبه بیست و هفتم اسفند سال 1384 هجری شمسی مقارن است با هفدهم صفرالمظفر سال 1427 هجری قمری و برابر است با هجدهم مارس سال 2006 میلادی .

در گذشت سیبویه : 
درچنین روزی « محمد بن موسی عبدالعزیز» مشهور به« سیبویه » درگذشت .وی  نحوی تمامی عیاری بود که درحوزه علم نحو پیروان بسیاری نیز داشت. او اصالتا ایرانی بود و این امر که وی درنحو ادبیات عرب صاحب سبک و اندیشه بود، بسیار جالب توجه می نماید . گویند ابتدا ابوالاسود دوئلی علم نحو را وضع کرد و پس ازاو دانشمندانی چون سیبویه آن را گسترش دادند . وی شاگرد  خلیل بن احمد  بود . گفته می شود  سیبویه  علم نحو را به بهترین شیوه ممکنه   کامل ساخت و کتاب مشهور خود را در علم نحو تالیف کرد . گفته اند  بعدها کتب بسیاری در حاشیه کتاب وی نگاشته شدند تا جاییکه  مقصود  مردم از لفظ  کتاب ، کتاب سیبویه را به ذهن متبادر می ساخت .

فتح بیت المقدس : 
 


درچنین روزی در سال636میلادی  سرزمین بیت المقدس بدست مسلمانان فتح شد.
به نقل از تاریخ خلفا اثر حجه الاسلام والمسلمین رسول جعفریان : منطقه شامات که شمول آن فلسطین را نیز در بر می گرفت پیش از آن که تحت‏سلطه مسلمانان درآید، تحت‏سلطه امپراتورى روم شرقى بود. از قرنها پیش از اسلام، قبایل بزرگ عربى از جزیرة العرب و بیشتر از جنوب آن، به این دیار کوچیده بودند. مهمترین این قبایل که نامشان در تحولات صدر اسلام یاد شده، عبارتند از: قضاعه، سلیح، غساسنه، جذام، لخم، کلب، تنوخ و بهراء. قبایل مزبور در سرزمین آباد شامات پراکنده بوده و هر کدام در شهر و منطقه‏اى زندگى مى‏کردند. اعراب مزبور، به دلیل زندگى طولانى در جوار رومیان، به مرور آداب و رسوم عربى خویش را فراموش کرده، بیشترشان کیش نصرانیت را پذیرفته بودند. با این حال آن گونه نبود که ماهیت عربى خویش را از دست داده باشند. یکى از تبعات پذیرش فرهنگ نصرانى، آن بود که زبان عربى آنان با لغات سریانى آمیخته شده و اساسا زبان علمى آنان همان زبان سریانى شده بود. به همین دلیل بعدها توصیه مى‏شد که نباید زبان عربى را از «قضاعه و غسان‏» فرا گرفت زیرا کتابهایى به زبان سریانى مى‏خواندند. و طبعا زبانشان آلوده شده بوده است. به هر روى، در سالهاى نزدیک به ظهور اسلام، اعراب این دیار، همپیمان رومیان بوده و در جنگ با ایرانیان در کنار رومیان به سپاه ایران و اعراب متحد آن از سرزمین عراق مى‏جنگیدند. در این سالها سپاه رومیان بخشى از سربازان خود آنها، و دسته‏اى از اعراب قبایل مذکور بودند. افزون بر آن که اعراب شام در دین با اعراب جزیره اختلاف نظر داشتند، از نظر اجتماعى نیز تفاوت آشکارى میان آنان وجود داشت. اعراب شام، به دلیل آبادى و آبادانى موجود در شامات، زندگى بدوى را رها کرده و شهرنشین شده بودند. شهرهایى چون دمشق، حلب، حمص و نقاط دیگر محل سکونت این اعراب شده بود. سنخیت قبایل مزبور با فرهنگ نصرانى، سبب شد تا پس از فتح اسلام، عده زیادى از آنان به سرزمین روم کوچ کردند.  البته، رومیان در طى جنگهاى خود با مسلمانان، همواره گرفتار این دغدغه بودند که اشتراک نژادى، قبایل عربى شام را به سوى اسلام سوق دهد. مشکل مهمتر آن بود که از نظر مذهبى نیز بین مسیحیان شام و کلیساى قسطنطنیه اختلاف نظر وجود داشت‏بطورى که باعث آزار و اذیت فراوان آنان از سوى کلیساى شرق شده بود. مسیحیان شام «یعقوبى مذهب‏» بودند  و این مذهب از نظر کلیساى شرق، بدعت‏به شمار مى‏آمد. گفته شده است که از نظر آنان، نصرانیت‏شام در بدعتگذارى ممتاز بوده است!  اختلاف مذهبى مسیحیان عرب شام با کلیساى روم شرقى، به اعتقاد بسیارى، یکى از دلایل سرعت فتوحات اسلامى در شامات بوده است. غیر از سکنه عرب شامات، نبطیان فراوانى نیز که بقایاى اقوام پیشین ساکن و حاکم در این دیار بودند در منطقه مزبور زندگى مى‏کردند. یهودیان فراوانى که شمار آنان را بین صد تا دویست هزار دانسته‏اند در شامات پراکنده بوده‏اند. گذشت که شامات در زمان ظهور اسلام، تحت‏سلطه امپراتورى روم شرقى بود. با این حال از قرنها قبل، حاکمان محلى در این دیار فرمانروایى داشتند. در مرحله اول از دولت «نبطیها» سخن گفته شده، پس از آن دولت «تدمریها» و در نهایت از دولت «غسانیها» که برخاسته از قبیله عربى غساسنه بوده‏اند. قبیله مزبور، از جمله قبایل یمنى است که گویا به دنبال خرابى سد مارب در یمن به سوى شمال کوچ کردند. این قبیله در قرن چهارم میلادى به مسیحیت گرویدند.  در فاصله سالهاى 611 تا 614 میلادى این مناطق زیر حملات شدید ایرانیها بود و اورشلیم به تصرف آنان در آمد. بعدها هرقل توانست آن را از ایرانیها باز ستاند. از نام شاهزادگان غسانى حاکم بر برخى شهرها و نیز فرماندهى آنان در جنگ رومى- عربى شام با طلیعه سپاه اسلام، چنین بر مى‏آید که هنوز غساسنه، نفوذ فراوانى در شام و قسطنطنیه داشته‏اند. جبلة بن ایهم غسانى فرمانده سپاه روم در یرموک در شمار همین شاهزادگان متنفذ بود که به اسلام گروید و به دلیلى که در جاى دیگر به آن اشاره کرده‏ایم مرتد شد و نزد امپراتور روم رفت. اکنون که از هرقل یادى شد مناسب است اشاره کنیم که وى هراکلیتوس HERAKLEIOS فرزند هراکلیتوس است که پدرش از طرف امپراتور روم بر افریقاى مسیحى حکومت مى‏کرد. در سالهاى پایانى قرن ششم میلادى و نخستین سالهاى قرن هفتم، امپراتورى روم شرقى، دچار مشکلات بزرگى شده بود. حملات آوارها و اسلاوها از غرب، این سرزمین پهناور را گرفتار مشکل کرده بود. اما مهمتر از اینها، انقلابات داخلى بود که سبب شد گروهبانى به نام فوکاس مردم را علیه حکومت اشراف بشوراند و ماوریکیوس امپراتور را همراه با تمام فرزندانش به قتل برساند. این هرج و مرج سبب شد تا خسرو پرویز بر سرزمین شامات حمله برده و در سال 614 موفق به تسخیر اورشلیم شد. او حملات خود را به سرزمین آسیاى صغیر ادامه داد. اشراف قسطنطنیه که وضع را تا به این حد نابسامان دیدند دست‏به دامان هراکلیتوس حاکم افریقیه شدند. وى از طرف امپراتور والى آن سرزمین بود. هراکلیتوس فرزند خود را که همان نام پدر را داشت همراه آنان کرد. وى که فردى شجاع بود توانست فوکاس را شکست داده و تاج امپراتورى را بر سر بگذارد. تسخیر اورشلیم بهانه خوبى براى تحریک مسیحیان بر ضد ایرانیان بود. هراکلیتوس پس از آرام کردن اوضاع، در سال 622 به جنگ ایرانیان رفت و طى شش سال پس از تحمیل شکستهاى متوالى توانست ایرانیان را تا پشت دروازه تیسفون دنبال کند و آنان را مجبور به پذیرش صلح نماید.  این وقایع مصادف با سالهاى هفتم و هشتم هجرت بود. در حالى که هراکلیتوس سرگرم نظام دادن به امور کشور بود، به سال 634 مسلمانان نخستین حملات خود را به دمشق آغاز کرده و پس از مدتى دمشق را به تصرف در آوردند. آخرین روزهاى عمر امپراتورى، مصادف با فتح مصر در سال 640 میلادى بود. براى مسلمانان که توانسته بودند پس از سالها قریش را به امضاى صلح حدیبیه وادارند و خود را آماده براى نشر اسلام به خارج از جزیرة العرب کنند، شام از بسیارى جهات اولویت داشت. رسول خدا (ص) رسولان چندى را به این نواحى گسیل داشت. یکى از این رسولان، حارث بن عمیر بود که نامه‏اى براى حاکم شهر بصرى مى‏برد. وى به دست‏شرحبیل بن عمرو غسانى به شهادت رسید. به دنبال آن بود که رسول خدا (ص) ، سپاه سه هزار نفرى خود را به فرماندهى جعفر بن ابى طالب، زید بن حارثه، و عبد الله بن رواحه، به سوى موته در جنوب شام فرستاد. سپاهى که در شام بر ضد مسلمانان آماده شده بود، بنا به نقل ابن اسحاق، ترکیبى از سپاه روم و قبایل عربى همچون لخم، جذام، بلقى، بهراء و بلى بود. (12) مسلمانان راه به جایى نبردند و تنها توانستند پس از شهادت فرماندهان خود و عده‏اى دیگر به سوى مدینه بازگردند در این جنگ جعفر بن ابى‏طالب به شهادت رسید که قبر او الآن یکى از مزارهاى مهم در اردن هاشمى است. اقدام بعدى رسول خدا (ص) به سوى این منطقه عملیات تبوک بود. این اقدام نیز جز چند قرارداد با برخى قبایل عربى، درگیرى خاصى با رومیان در بر نداشت. رسول خدا (ص) در آخرین روزهاى حیات خود نیز سپاه دیگرى را به فرماندهى اسامة بن زید سامان داد که تنها پس از رحلت آن حضرت عازم شام شد و بدون نتیجه خاصى بازگشت. همه این رخدادها نشانگر اهمیت‏شام در نگاه رسول خداست. طبیعى نیز چنین بود، زیرا منطقه شامات به مدینه نزدیک بوده، مسلمانان با آن آشنایى داشتند و فى حد نفسه نیز از اهمیت‏بالایى برخوردار بود. بعدها معلوم شد که براى تشکیلات خلافت نیز شام، اهمیتى بیش از عراق دارد.
( ماخذ : حجه الاسلام والمسلمین جعفریان ، رسول ، تاریخ خلفا ء )

محاکمه امیر عباس هویدا :

 


در چنین روزی در سال 1357 محاکمه امیر عباس هویدا که سیزده سال در دوران ستم شاهی نخست وزیر ایران بود ،  آغاز شد .متن کیفرخواست وی به شرح  ذیل در دادگاه انقلاب اسلامی تهران قرائت گردید :
آقای هویدا ، فرزند حبیب الله به شماره شناسنامه 3542 ، صادره از تهران ، متولد سال 1295 ، وزیر سابق دربار شاهنشاهی منقرض و نخست وزیر اسبق شاه سابق ، تبعه ایران متهم هستید به :
فساد در ارض ، محاربه با خدا و خلق خدا و نایب امام زمان ع ، قیام علیه امنیت و استقلال کشور با تشکیل کابینه های دست نشانده آمریکا و انگلیس در حمایت از منافع استعمار گران ، اقدام بر ضد حاکمیت ملی ، دخالت در انتخابات مجلس و عزل ونصب وزار و فرماندهان به خواست سفارتخانه های خارجی ، واگذاری منابع زیر زمینی نفت ، مس و اورانیوم به بیگانگان ، گسترش و نفوذ امپریالیسم آمریکا و همدستان اروپایی آن در ایران از طریق هدم منابع داخلی و تبدیل ایران به بازار مصرف کالاهای خارجی ، پرداخت در آمدهای ملی حاصل از نفت به شاه و فرح و ممالک وابسته به غرب و اخذ وام با نرخهای بالا و گزاف و شرایط اسارت بار از آمریکا و دول غرب ، نابود ساختن کشاورزی و از بین بردن جنگلها ، شرکت مستقیم در فعالیت های جاسوسی به نفع غرب و صهیونیسم ، دسته بندی با توطئه گران در سنتو و ناتو برای سرکوبی ملت های فلسطین ، ویتنام و ایران ، عضویت فعال در سازمان فراماسونری در لژ فروغی با توجه به اسناد و اقرار متهم ، شرکت در اخافه و ارعاب مردم حق طلب همراه با کشتار و ضرب و جرح آنان و محدود کردن آزادی آنها با توقیف روزنامه ها و اعمال سانسور مطبوعات و کتب ، موسس و نخستین دبیر کل حزب استبدادی رستاخیز ملت ایران ،     اشاعه فساد فرهنگی و اخلاقی و شرکت در تحکیم پایه های استعمار و ایجاد قضاوت کنسولی در مورد آمریکاییها ، شرکت مستقیم در قاچاق هرویین در فرانسه در معیت حسنعلی منصور ، گزارش خلاف واقع با انتشار روزنامه های دست نشانده و تعیین سردبیران دست نشانده در راس مطبوعات  .
دادستان در پایان کیفر خواست اظهار داشت : نظر به صورت جلسات هیات دولت و شورای عالی اقتصاد و مقالات شاکیان خصوصی از جمله دکتر علی اصغر حاج سید جوادی ، با توجه به اسناد به دست   آمده از ساواک و نخست وزیری با شهادت دکتر منوچهر آزمون ، محمود جعفریان ، پرویز نیکخواه  و اقاریر شخص متهم ، چون وقوع جرایم مسلم است دادستان دادگاه انقلاب اسلامی ، صدور حکم اعدام و مصادره اموال شما را از پیشگاه دادگاه تقاضا دارد .
در این دادگاه امیر عباس هویدا نیز به دفاع از خود پرداخت و مطالبی را در باره خود بیان کرد . رسیدگی به جرایم وی  در دادگاه یاد شده ادامه یافت .
 

جنگ ِعِقاب   :
در چنین روزی در سال 609 ه ق دولت موحدین در مغرب  وارد جنگ عِقاب با صلیبیون   شدند . دراین جنگ لشگر های دولت موحدین  و جمعیت صلیبیون در اروپا با یکدیگر وارد جنگ در گیری شدند . دولت موحدین در قرن ششم هجری در کشور مغرب با هدف دعوت مردم به سوی دین اسلام در این کشور تشکیل شد . هدف اصلی این جنبش التزام به امر به معروف و نهی از منکر بود و قصد داشت که خلافت اسلامی را  به مسلمین بازگرداند . رییس این جنبش دینی که بعدها به دولت تبدیل شد ، شیخ محمد ابن تومرت نام داشت .  در اطراف وی افرادی از  شاگردانش با نام  عبد المون بن علی الکومی به تجهیز این  گروه پرداختند  . پس از آنکه عبد المومن بن علی دولت خود را در مغرب تشکیل داد و قوانین خاص را بر پا داشت به سوی آندلس رفت و خواست که این منطقه را به کشورش متصل سازد که البته با مقاومت مسیحیان این منطقه روبرو شد .

نزول قرآن به روایت مورخین غربی :
تواریخ غربی چنین روزی  را روز نزول قرآن و شب آن  را لیله القدر می شناسند . بر اساس  نوشته های مورخین غربی در چنین روزی در سال 610 میلادی  ، قرآن  کریم بر قلب پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی ( ص ) نازل شد . این امر با متون اسلامی متفاوت است . بر اثر  اساس روایات ماثوره اسلامی هریک از شب های نوزدهم ، بیست و یکم و بیست و سوم ماه مبارک رمضان ممکن   است شب قدر باشند اما در میان همین روایات  ، شب بیست و سوم  ماه مبارک رمضان مورد تاکید بیشتری قرار گرفته است . شب قدر از آن جهت به " قدر"  نامیده شده  است که  این شب در میان شب های خداوند از ارج و رتبه ای بالا بر خوردار است . بر خی ازعلمای اسلامی  نامگذاری چنین شب هایی را به " قدر"  به این دلیل دانسته اند   که در این شب ها سختی و مشقت بر انسان بار می شود تا قدری از سنگینی بارامانت الهی را دریابد . برخی نیز ارج و رتبه  شب های پر فیض را نزول قرآن کریم می دانند .  نزول قرآن بر دو گونه است: نزول دفعى و نزول تدریجى. در نزول دفعى  قرآن بطـور کامل در شب قدر بر قلب رسـول اکرم(ص) نازل شد ودر  نزول تدریجی قـرآن کریم در مـدت بیست وسه سـال به تـدریج و به مناسبت ها و طبق رویدادها بر قلب پیامبر اکرم ص نازل گردید .
 

تشکیل کنفدراسیون سوییس : 

 


درچنین روزی در سال1815میلادی  كنفدراسیون سوئیس اعلام موجودیت کرد . سوئیس از چندین کانتون تشکیل شده است که هریک دارای قانون و مجلس مقننه  جداگانه می باشد . سوئیس کشوری است در اروپای مرکزی بین آلمان و ایتالیا . نژاد مردم این کشور ترکیبی از نژاد های ژرمن و لاتین می باشد . اکثر مردم این کشور از مذاهب پروتستان و کاتولیک پیروی می کنند . زبان رسمی آن سه زبان آلمانی ، ایتالیایی و فرانسوی است . حکومت این کشور در حال حاضر جمهوری فدرال است .  به هنگام تشکیل کنفدراسیون سویس از بیست و شش ایالت تشکیل شده بود . سوئیس از کنفدراسیون به سوی فدرالیسم حرکت نموده  است .
 
نبرد البابین :
در چنین روزی در سال  1167 میلادی مصر علیه سوریه وارد جنگ شد . این نبرد به نبرد البابین نام گرفت .

ممنوعیت کمک به کلیسا :
در چنین روزی در سال 1532 میلادی پارلمان انگلستان پرداخت مالیات به کلیسای روم را ممنوع کرد . 


انفجار کشتی فرانسوی :
در چنین روزی در سال 1915 میلادی کشتی فرانسوی بووه منفجر شد و تمام 640 سرنشنین آن کشته شدند .

اتحاد هیتلر و موسولینی :
 

در چنین روزی در سال 1940 میلادی موسولینی به هیتلر پیوست در جنگ علیه فرانسه و بر یتانیا به آلمان پیوست .

اشغال مجارستان :
در چنین  روزی در سال 1944 میلادی گروه های نازی در آلمان مجارستان را به اشغال خود در آوردند .

بمباران بر لین :
در چنین روزی در سال 1945 میلادی بیش از 1250 هواپیمای آمریکایی بمباران شهر برلین را از سر گرفتند .

قرار داد براسلز :
در چنین روزی در سال 1948 میلادی  کشور فرانسه ، بریتانیای کبیر و کشور های عضو بنلوکس قرار داد براسلز را به امضا رساندند .

پایان جنگ الجزایر :
 


در چنین روزی در سال 1962 میلادی  جنگ الجزایر پس از هفت و نیم سال و به جای گذاردن دویست و پنجاه هزار کشته پایان یافت . در پایان این جنگ بن بلا از این کشور گریخت . جمهورى دمكراتیك خلق الجزایر با بیش از دو میلیون  كیلومترمربع  مساحت در شمال غربى قاره  آفریقا و در ساحل جنوبى دریاى مدیترانه قرار گرفته است . تونس،  لیبى،  نیجر،  مالى،  موریتانى، 
صحراى باخترى ومراكش از جمله کشور های همسایه این کشورند . حدود 99 در صد از مردم این كشور از تیره "عرب - بربر" هستند و كمتر ازیك درصد آنها نژاد اروپایى دارند. مسلمانان اهل تسنن 99 درصد ساكنان الجزایر را تشكیل مى دهند و حدود یك درصد از مردم هم به دین مسیح و یایهود اعتقاد دارند. زبان رسمى كشور الجزایر عربى است.

سوهارتو و دولت :
در چنین روزی در سال 1966 میلادی ژنرال سوهارتو در اندونزی تشکیل دولت داد .

پایان درگیری :
در چنین روزی در سال 1975 میلادی مردم کرد عراق جنگ علیه دولت این کشور را پایان دادند .

بوتو ، محکوم به مرگ :
در چنین روزی در سال 1978 میلادی علی بوتو نخست وزیر سابق پاکستان به مرگ محکوم شد . 
  
نخستین پرواز فضایی  :
 


در چنین روزی درسال  1965 برای نخستین بار د رتاریخ  دو فضانورد اتحاد جماهیر شوروی به نامهای " لئونوف" و "بلیائوف " به وسیله سفینه " وسخود 2 - به فضا پرتاب شدند. 
 

57/12/27

آغاز درگیری مسلحانه در سنندج : عناصر كمیته مفتی زاده در اعتراض به ندادن اسلحه و فشنگ به آنها ، كمیته صفدری را در ساعت هفت بعدازظهر محاصره كردند ؛ بهره برداری عناصر مسلح وابسته به كومه له و چریكهای فدایی از این فرصت با حمله به ستاد لشكر 28 سنندج و تصرف آن و به گروگان گرفتن سرهنگ صفری ( فرمانده لشكر ) در ساعت 8 شب ؛ حمله و تصرف پادگان ژاندارمری در ساعت 9 شب ؛ حمله به پادگان لشكر 28 سنندج در ساعت 10 شب ؛ مقاومت شدید پرسنل حاضر در پادگان و پیام رادیو - تلویزیونی سرهنگ صفری به آنها مبنی بر مقاومت نكردن و تسلیم شدن ؛ سرپیچی پرسنل لشكر از دستور سرهنگ صفری و ادامه مقاومت تصرف شهربانی و رادیو - تلویزیون سنندج به دست عناصر مسلح كومه له در ساعت 12 شب . گزارش دفتر هواداران سازمان چریكهای فدایی از چگونگی آغاز و تداوم درگیری سنندج . گزارش یك گروه انقلابی - مذهبی مرتبط با سپاه از چگونگی آغاز و تداوم درگیری سنندج . مصاحبه عزالدین حسینی دربارة چگونگی آغاز و تداوم درگیری سنندج . مصاحبه احمد مفتی زاده دربارة چگونگی آغاز و تداوم درگیری سنندج . تلاش برای برقراری نزدیكی و اتفاق نظر میان احمد مفتی زاده و عزالدین حسینی ؛ برگزاری اجلاس سقز با حضور روحانیان شهرهای بوكان ، مهاباد ، سنندج ، اشنویه ، نقده ، بانه ، كرمانشاه و سایر شهرهای كردستان برای " هماهنگی برنامه تلاش قشرهای مختلف كردستان " و انتشار قطعنامه ای در سه ماده : شركت اهل تسنن در تدوین پیش نویس قانون اساسی ؛ تصریح حقوق ملی در قانون اساسی ؛ رفع هرگونه تبعیض اجتماعی و اقتصادی . بیانیه ائمه جمعه مهاباد ، سنندج : سقز ، سردشت و روحانی اهل تسنن كرمانشاه ( شركت كنندگان اجلاس سقز ) در مورد لزوم اتفاق نظر میان مفتی زاده و عزالدین حسینی و نیز توصیه به ترك اقدامهای خشونت آمیز و بازگشتن از اطراف پادگان سنندج . گزارشی درباره عزالدین حسینی كه هم از موضع یك روحانی متعهد به اسلام با مسائل برخورد می كند و هم از موضع یك عنصر لائیك متعهد به مواضع گروههای ماركسیستی و به عنوان محور تجمع " دمكراتیك در كردستان " مورد رجوع قرار می گیرد . نامه مفتی زاده به مهندس بازرگان : طرح توقعات و خواسته ها و معرفی افراد برای امور اجرایی و تاكید بر اینكه قسمت عمده ناآرامی مردم معلول عدم قاطعیت مثبت در تصمیم گیری است نه در شؤون اجرایی . اجتماع كردها در جوانرود و انتشار قطعنامه ای در حمایت از خودمختاری كردستان : عدم تعیین نوع مذهب در قانون اساسی و …

63/12/27
درخواست طارق عزیز طی نامه به شورای امنیت برای برقراری آتش بس در جبهه‌ها

تهدید عراق مبنی بر حمله به هواپیماهای مسافربری از ساعت 30/8 دقیقه

66/12/27

بسته شدن حریم هوایی تركیه بر روی پروازهای نظامی به طرف ایران و عراق

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo