شهید آوینی

 
کتاب "عقل عملی و تصمیم اخلاقی " منتشر شد
انتشارات راتلج اخیراً کتاب " عقل عملی و تصمیم اخلاقی" تألیف رابرت آدی را روانه بازار نشر کرده است.

به نقل از پایگاه اینترنتی انتشارات راتلج، آدی در این کتاب در صدد است تبیینی از نقش عقل در اخلاق و سرشت عمل انسانی ارائه کند.

نیمه اول این کتاب در صدد است اندیشه ها و نظریه های بزرگانی چون: ارسطو، هیوم و کانت را در زمینه اخلاق بررسی و عیارسنجی کند.

 بخش دوم کتاب هم شامل دیدگاههای اخلاقی آدی با محوریت مفاهیمی چون: سستی اراده، خودفریبی ورابطه با دیگری است.

آدی در انتها سعی می کند نقش اصول اخلاقی را در عقلانیت عملی شرح و توصیف کند.

 

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo