شهید آوینی

 
همایش بین المللی "ایران – روسیه : گفتگوی فرهنگها" برگزار می شود
همایش بین المللی "ایران – روسیه : گفتگوی فرهنگها" 6 و 7 اردیبهشت سال 85 در مسکو برگزار می شود.

به نقل از پایگاه اینترنتی رایزنی فرهنگی سفارت ج.ا. ایران در روسیه، محور این همایش بررسی عمیق روابط تاریخی و فرهنگی میان دو کشور است.

هدف از این همایش جلب توجه دانشمندان دو کشور به مسائل نظری از جنبه های فرهنگ شناسی و روش شناسی عناصر فرهنگ ملی است.

 

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo