شهید آوینی

 
مجموعه آثار دکتر مهدی حائری یزدی منتشر می شود
مجموعه آثار دکتر مهدی حائری یزدی با نظارت آیت الله مصطفی محقق داماد از سوی انتشارات مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران منتشر می شود.

این مجموعه آثار شامل آثار سیاسی، فلسفی و الهیات دکتر حائری یزدی است که از چاپ نخستین برخی از این آثار بیش از پنج دهه گذشته است.

از این مجموعه تاکنون آثار علم کلی، کاوشهای عقل نظری، کاوشهای عقل عملی، آگاهی و گواهی با ویرایش و مقدمات دکتر محقق داماد، رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم، منتشر شده اند. همچنین کتابهای هرم هستی، متافیزیک، الحجة الفقه و التعلیقات نیز منتشر خواهند شد.

از دکتر مهدی حائری آثار محفوظ و یادداشتهای پراکنده ای به جای مانده که برخی از آنها عبارتند از: حاشیه بر منظومه سبزواری، حاشیه بر مشاعر ملاصدرا، حاشیه بر اسفار ملاصدرا، حاشیه بر شفای ابن سینا، مقالات و سخنرانیهای ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی و دروس ارائه شده در انجمن حکمت و فلسفه ایران در این مجمومه منتشر می شوند.

دکتر مهدی حائری یزدی ( 1378-1302)، فرزند آیت الله عبدالکریم حائری یزدی ، مرجع تقلید شیعیان و بنیادگذار حوزه علمیه قم پس از تحصیل در رشته علوم اسلامی و اخذ درجه اجتهاد، در آمریکا و کانادا به آموختن فلسفه غرب پرداخت و سالها به تدریس و تحقیق در زمینه های فلسفی و فکری مشغول بود.

 

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo