شهید آوینی

 

امروز چهارشنبه بیست و چهارم اسفند سال 1384 هجری شمسی مقارن است با چهاردهم صفرالمظفر سال 1427 هجری قمری و برابر است با پانزدهم مارس سال 2006 میلادی .

پیروزی مسلمانان   :
در چنین روزی در سال شانزده ه ق ، لشکر مسلمین به فرماندهی سعد  ابن ابی وقاص بر دولت کشور  ایران در جنگ مدائن پیروز شد .
به نقل از کتاب: تاریخ خلفاء، نویسنده: حجه الاسلام و المسلمین رسول جعفریان : مسلمانان پس از قادسیه به تعقیب ایرانیان پرداختند و در کناره غربى دجله در برابر مدائن لشکرگاه زدند.به نقل دینورى، آنان مدت بیست و هشت ماه در آنجا ماندند. در این هنگام مسلمانان بر قسمتى از مدائن مسلط شده بودند.مدائن جمع مدینه یا شهر که ایرانیان آن را توسفون یا تیسفون مى‏خواندند، عبارت از هفت شهر مجاور یکدیگر بود : گرد این شهرها را حصارهاى بلند کشیده بودند و دروازه‏ هایى مقارن هم در آنها تعبیه کرده بودند.در جانب غربى دجله، شهرهاى: به اردشیر ،  سلوکیه، در زیجان، ساباط و ماحوزه واقع بود و تیسفون، اسبانبر، رومیه که ویه اندیو خسرو نام داشت.  در کران شرقى رود دجله قرار داشت.پادشاه‏در کاخ سفید تیسفون اقامت مى‏کرد و ایوان مداین که پذیراییها و ضیافتها در آنجا برپا مى‏شد در اسبانبر واقع بود. مسلمانان با مختصرى درگیرى، ناحیه غربى را تصرف کرده در بهرسیر مستقر شدند.تخریب پلها توسط ایرانیها  براى مدتى طولانى اعراب را در پشت دجله نگاه داشت اما در نهایت آنان موفق شدند تا از دجله گذشته وارد شهر شوند. قرار بر آن بوده تا خرمزاد تا سرحد امکان در مدائن بماند.اما وقتى اعراب از دجله گذشته و به پشت دیوارهاى شهر رسیدند، خرمزاد از در شرق شهر خارج شده و به سمت غرب ایران عقب نشینى کرد.  ورود اعراب به شهر، پیروزى بزرگى براى آنان بود.اکنون پایتخت ساسانى فتح شده و غنایم بیشمارى در اختیار اعراب قرار گرفته بود.پیش از آن یزدگرد خانواده سلطنتى را به همراه خزاین و اموال قابل نقل برداشته و به کوهستانهاى غرب ایران گریخته به قصر شیرین  و از آنجا به شهر حلوان در نزدیکى سر پل ذهاب فعلى پناه وارد شده بود.خره‏زاد نیز که نتوانست مدائن را نگاه دارد به همان سوى حرکت کرده در جلولا مستقر شد.اعراب براى نگاه دارى مدائن چاره‏اى جز تعقیب این سپاه نداشتند.لذا سپاهى از سوى سعد بن ابى وقاص، به فرماندهى هاشم بن عتبة بن ابى وقاص به دنبال آنان فرستاده شد.ایرانیها در جلولا خندقى در اطراف خویش کنده و منتظر رسیدن این نیروها نشده و حمله را آغاز کردند.در این جنگ حجر بن عدى‏فرماندهى جناح چپ سپاه اسلام را در دست داشت.نیروهاى ایرانى در نبردى که رخ داد شکست خورده به سمت حلوان عقب نشینى کردند.پس از آن یزدگرد ماندن در حلوان را مصلحت ندانسته به منطقه جبال در قم و کاشان گریخت.یک نیروى چهار هزار نفرى اعراب مسلمان مأمور حراست از عراق از نفوذ ایرانیها در جلولا باقى ماند. اکنون مسلمانان در شرق دجله نیز وارد شده و به فتح مناطق مختلف آن پرداختند.مهرود و خانقین در این شمار بودند.مسلمانان بر تمامى مناطق اطراف دجله تسلط یافتند. سعد بن ابى وقاص به ادامه جنگ به سمت حلوان تمایل نداشت، و این سبب آزردگى برخى از سپاهیانش شد.او دستور داد که تا حلوان پیش رفتند.  او به کوفه بازگشت و تا سه سال و اندى حاکم شهر بود تا آن که عمار بن یاسر جایگزین وى شد.به نوشته یعقوبى، سعد بعد از تسخیر مدائن به کوفه آمد.  بلاذرى سال وقوع عملیات جلولا را همان سال 16 هجرى دانسته  و همین نیز درست مى‏نماید. اکنون مسلمانان در سه جبهه وارد ایران شده بودند.از یک سو طرف مدائن در تصرف آنان بود .از سوى دیگر ابو موسى اشعرى از ناحیه بصره به سمت اهواز آمده بود.جبهه سوم که از همان زمان آغاز حکومت عمر در بحرین، بوسیله علاء بن الحضرمى گشوده شده و موفقیتهایى نیز کسب کرد،  اکنون تحرک جدیدى را آغاز کرده بود و در برخى نقاط فارس نفوذى به دست آورده بود.  با توجه به این دو جبهه اخیر، منطقه فارس که از مناطق اصلى ایران به شمار مى‏آمد در معرض تهاجم بود.هرمزان از یزدگرد خواست تا وى را براى حفظ خوزستان و فارس به این نواحى اعزام کند تا شاید بتواند سدى در برابر پیشروى اعراب شده و حتى نیروهایى براى کمک به یزدگرد فراهم کند.هرمزان همراه سپاهى عازم تستر (شوشتر) شد.خبر این‏سپاه به مسلمانان رسید و جنب و جوشى براى تهیه نیرو بر پا شد.عمار موظف شد تا همراه نیمى از مردم کوفه به ابو موسى ملحق شود.پیش از آن نعمان بن مقرن، همراه هزار نفر به ابو موسى ملحق شده بود.حتى سه هزار نفر از چهار هزار نفر نیروهاى مرزبان عرب نیز که در جلولا مانده بود به کمک این سپاه شتافت.سپاه اسلام به سوى تستر حرکت کرد.در آغاز در بیرون شهر جنگى صورت گرفت که با هزار کشته و ششصد اسیر ایرانى هرمزان را مجبور کرد تا به درون شهر رفته و دروازه‏ها را مسدود کند.از مسلمانان نیز تعدادى به شهادت رسیدند که چهره معروف آنها براء بن مالک بود.شهر مدتى در محاصره بود تا آنکه یکى از اشراف شهر راهى پنهانى را براى ورود به شهر به آنها نشان داد.دویست نفر از مسلمانان از آن راه به شهر رفته و پس از کشتن محافظان، در را به روى مسلمانان گشودند.شهر فتح شد و هرمزان به قصرى پناه برد و تنها با گرفتن امان و به این شرط که به مدینه نزد خلیفه فرستاده شود تسلیم شد.خلیفه دوم  در مدینه از وى درگذشت تا آن که پس از قتل خلیفه دوم ، عبید الله فرزند عمر، به دلایل واهى و این که هرمزان روز قبل با ابولؤلؤ دیده شده، او را به قتل آورد. پس از پایان این جنگ عمار به کوفه بازگشت و ابو موسى به فتح شهرهاى دیگر خوزستان از جمله شوش مشغول شد. در این زمان یزدگرد، به نوشته دینورى در قم بوده است.او از تمامى مردم ایران خواست تا او را در برابر اعرابى که هر لحظه حضورشان قطعى‏تر و حتى نزدیکتر مى‏شدند کمک کند.
 

مردمانى از قومس (دامغان)، طبرستان، گرگان، دماوند، رى و اصفهان به کمک وى شتافتند.لشکرى عظیم فراهم گردید و عازم جنگ با فاتحان عرب شد.عمار خبر این لشکر را به عمر نوشت و او نیز بر فراز منبر از مردم خواست تا عازم عراق شوند.در آنجا عثمان از عمر خواست تا لشکر مسلمانان را از یمن و شام به عراق بفرستد.به علاوه خود خلیفه عازم عراق شود.اما امام على (ع) با این پیشنهاد مخالفت کرده و فرمود: این اقدام باعث مى‏شود تا رومیان به شام حمله کنند .با آمدن سربازان مسلمان از یمن نیز خطر تهاجم حبشى‏ها وجود دارد.امام ( ع )  با سفر خود خلیفه نیز به این دلیل که ایرانیها با شنیدن حضور شاه عرب با شدت بیشترى خواهند جنگید مخالفت کردند. به هر روى سپاهى فراهم شده و فرماندهى آن به نعمان بن مقرن از اصحاب رسول خدا (ص) سپرده شد.قرار شد، اگر او شهید شد به ترتیب حذیفة بن یمان، جریر بن عبد الله، مغیرة بن شعبه و اشعث بن قیس فرماندهى را در دست گیرند.دو سپاه در نزدیکى نهاوند استقرار یافتند.نهاوند در میان دو جبهه جنگ اعراب بر ضد ایران بود، یکى از سوى مدائن و دیگرى از سوى اهواز .دو سپاه با یکدیگر درگیر شده و چهار روز از سه‏شنبه تا جمعه سخت با یکدیگر نبرد کردند .روز آخر، درگیرى سخت شده و على رغم شهادت نعمان بن مقرن، سپاه ایران شکست خورد.  این پیروزى براى اعراب اهمیت فراوانى داشت و لذا «فتح الفتوح» نام گرفت.  جنگ مزبور به احتمال در سال بیست  هجرى روى داده است.در این جنگ شمارى از اعراب مسلمان و از جمله فرمانده آنان به شهادت رسید که مسلمانان همه آنان را در قبرستانى دفن کردند .این قبرستان به یاد شهداى آن جنگ، در تاریخ نهاوند پابرجا مانده است.در طى سالهاى شانزده تا بیستم هجرى، فتوحات در شمال عراق نیز ادامه یافت و مسلمانان تا موصل پیشروى کرده و عراق را بطور کامل تحت تصرف خویش در آوردند.شهرهاى حران، نصیبین، قرقیسیاء و سمیساط، رها و بسیارى از مناطق اطراف فرات در شمار مناطق فتح شده بود.

شهادت محمد ابن ابی بکر :
در چنین روزی در سال 38  ه ق محمد ابن ابی بکر والی امیر المومنین علی ابن ابی طالب ع در مصر به شهادت نایل آمد.
به نقل از کتاب  سیره معصومان ج سوم ، نویسنده: سید محسن امین  ، مترجم: على حجتى کرمانى :
عمربن عاص به دستور معاویه به همراه شش هزار تن به منظور فتح مصر  روانه این دیار شد.محمد بن ابو بکر نامه‏اى به امیر مؤمنان نگاشت و از درخواست کمک کرد.مردم براى یارى وى جمع آمدند اما با این همه پس از گذشت‏یک ماه و با وجود مالک بن کعب تعداد آنان از دو هزار تن افزون نشد. آنان پنج‏شب مقابله کردند و چون خبر قتل محمد را دریافتند، بازگشتند.چون محمد بن ابو بکر کشته شد، جنازه او را در پوست حیوانی  جاى داده آن را آتش زدند و زشتى پیروزى خود را بدین گونه به نمایش گزاردند.
خبررسان  امیر مؤمنان (ع) در شام، خبر شادکامى اهل شام را از کشته شدن محمد به آگاهى آن حضرت رسانید.على (ع) فرمود: اندوه ما در از دست دادن محمد به اندازه شادمانى آنان و بلکه بیشتر از آن است.ما نزد خداوند از آنان حساب خواهیم کشید.به خدا سوگند محمد جزو کسانى بود که انتظار قضاى الهى را مى‏کشید و براى پاداش الهى عمل مى‏کرد.او هیئت فاجر را دشمن و هدایت مؤمن را دوست مى‏داشت.این واقعه در سال 38 ه به وقوع پیوست.
على (ع) نامه‏اى به ابن عباس، که ولایت‏بصره را بر عهده داشت، نوشت و او را از فتح مصر و کشتن محمد بن ابو بکر توسط معاویه مطلع ساخت.ابن عباس نیز پاسخ نامه آن حضرت را نوشت و آن‏گاه به کوفه آمد و قتل محمد را به على (ع) تعزیت گفت.زیرا محمد پسر اسماء بنت عمیس یکى از همسران على (ع) بود.آن حضرت، اسماء را پس از وفات همسرش ابو بکر به ازدواج خود درآورد. اسماء پیش از ابو بکر همسر جعفر بن ابیطالب بود و خود نیز همچون فرزندش محمد از بهترین شیعیان امیر مؤمنان (ع) به حساب مى‏آمد. ابن ابى الحدید در شرح نهج البلاغه  ، در توضیح این سخن حضرت که فرمود: به خداى سوگند معاویه زیرک‏تر از من نیست ولى او نیرنگ مى‏بازد و....به ذکر امورى مى‏پردازد که ناآگاهان آن را به حساب ضعف تدبیر آن حضرت مى‏گذارند.از جمله مثالهاى آنان در این باره همین قضیه‏اى است که براى حکومت مصر پیش آمد.ابن ابى الحدید در این باره مى‏نویسد: از جمله خرده‏گیریهایى که بر على (ع) کرده‏اند دادن ولایت مصر به محمد بن ابو بکر و برکنار داشتن قیس بن سعد از آن منصب بود تا جایى که محمد به قتل رسید و معاویه حکومت مصر را به دست گرفت. پاسخ از این ایراد آن است که: نمى‏توان گفت: محمد شایستگى حکومت‏بر مصر را نداشت زیرا او مردى زاهد، دانشمند و درست تدبیر بوده و در مراتب خیر خواهیش نمى‏توان شک و تردید کرد.علاوه بر این، او پسر همسر على و دوست او بود.مردم مصر نیز بى‏نهایت او را دوست مى‏داشتند و از ولایت او بر مصر، استقبال کردند.چون مصریان عثمان را محاصره کردند از او درخواست عزل عبد الله بن سعد بن ابى سرح، از ولایت مصر، را کردند به وى پیشنهاد دادند تا محمد بن ابو بکر را جاى عبد الله بر آنان بگمارد. عثمان نیز عهدنامه‏اى براى ولایت او بر مصر نوشت.وى با مردم مصر رفت تا نامه عثمان را به ابن ابى سرح تسلیم کند.با توجه به این مطالب، جز تولیت محمد بن ابو بکر بر مصر، هیچ راى و تدبیرى براى على (ع) باقى نمانده بود.زیرا چنان که گفتیم مصریان به او علاقه داشتند و او را برگزیده بودند و از طرف دیگر هم محمد با داشتن اخلاقى پسندیده، استحقاق برخوردارى از این منصب را داشت.با این مقدمات، گمان قوى مى‏رفت که مردم از وى اطاعت و او را یارى کنند و بر محبت و دوستى او جمع آیند.اما عاقبت کار او همان شد که دیدیم.ولى این امور را نمى‏توان عیب و منقصتى براى امیر مؤمنان (ع) قرار داد.زیرا امام بنابر مصالحى که خود در نظر دارد به رتق و فتق امور مى‏پردازد و کسى هم جز خداوند از امور پنهان آگاهى ندارد.در زمان رسول خدا (ص) هم آن حضرت، جعفر و زید و عبد الله بن رواحه را در روز جنگ موته به میدان فرستاد.اما آنان همگى کشته شدند و سپاهشان نیز درهم شکست و عده‏اى از آنان نیز با حالى زار و نزار به مدینه بازگشتند.حال با این وجود کسى مى‏تواند پیامبر (ص) را بدین خاطر مورد ایراد قرار دهد و تدبیر و فکر او را زیر سؤال ببرد!

کشته شدن آخرین خلیفه عباسی :
در چنین روزی در سال 656 ه ق آخرین خلیفه دولت عباسی به نام المستعصم بالله به دست هلاکو خان مغول  ، پس ازسقوط  بغداد ،   کشته شد . 

جنگ با ابومسلم خراسانی :
د
رچنین روزی درسال127هجری قمری «مروان ثانی»  جنگ و در گیری گسترده خود را با  ابومسلم خراسانی آغاز کرد . مروان ثانی در این جنگ شکست خورد و پس ازآن به مصرگریخت اما دراین سرزمین بدست یکی ازعمال  بنی عباس کشته شد .
 


تصویب طرح ملی شدن نفت :
 
 در چنین روزی در سال 1329 ه ش ،  مجلس شورای ملی ماده واحده  ارسالی از کمیسیون نفت را در مورد ملی شدن صنعت نفت ایران به اتفاق آرا تصویب کرد و در روز بیست‌ونهم اسفند همان سال مجلس سنا رای مجلس شورای ملی را تایید نمود. پس از آن طرح نه  ماده‌ای اجرای قانون ملی شدن نفت در کمیسیون مربوط  مورد تایید قرار گرفت . بر اساس طرح مصوب مجلس شورای ملی  کلیه عملیات صنعت نفت در دست دولت ایران قرار می گرفت و البته دولت می توانست در این مسیر  از کارشناسان خارجی به شرط اجرای ترتیباتی کمک بگیرد . همچنین تمامی  درآمد نفت و فرآورده های نفتی به دولت ایران تعلق داشت . علاوه بر این باید  به دعاوی و مطالبات حقه شرکت سابق و دعاوی و مطالبات متقابل دولت ایران با پیش بینی تودیع 25درصد از عایدات خالص نفت به منظور پرداخت غرامت به شرکت سابق رسیدگی می شد .
 

نخستین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی :
درچنین روزی در  سال1358هجری شمسی  نخستین دوره از انتخابات اولین دوره  مجلس شورای اسلامی برگزار شد . بر اساس اسناد وزارت کشور  در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی  20857391جمعیت واجد رای دادن بر آورد شده بودند که از این میان  10875969آرا خود را به صندوق های رای ریختند . بر این  اساس  پنجاه و دو ممیز 14 صدم در صد در این انتخابات شرکت کرده بودند . 

عملیات ام الحسنین : 
درچنین روزی در  سال1360هجری شمسی در ساعت چهار و نیم بامداد ، عملیات ام الحسنین ( ع )  درمنطقه عمومی  حمیدیه درجنوب کرخه نوربا رمزمقدس «یا زهرا(س) بنت رسول الله »  آغازشد.بر اساس نتایج به دست آمده از این عملیات ،  15 دستگاه تانک و نفر بر دشمن ، تعدادی سلاح سبک و سنگین ، ده دستگاه خودرو و  هفت قبضه خمپاره انداز دشمن  نابود شد . همچنین هفتصد کشته یا زخمی و 150 اسیر از نیروهای رژیم بعثی از دیگر نتیاج این عملیات بود.  

عملیات بیت المقدس 3
درچنین روزی در  سال1366هجری شمسی  ،در ساعت یک بامداد   عملیات بیت المقدس3 با رمزیا موسی بن جعفر(ع) آغازشد. این عملیات با هدف آزاد سازی ارتفاعات شمال سلیمانیه عراق و در پاسخ به شرارت های عراق در بمباران مناطق مسکونی در منطقه عمومی استان سلیمانیه عراق آغاز شد . در این عملیات رزمندگان نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحت امر قرار گاه نجف سپاه پاسداران با حمایت موثر هوانیروز ارتش از محور شمال به سمت جنوب و در عمق 65 کیلومتری خاک عراق به نیروهای دشمن هجوم بردند و با در هم کوبیدن پایگاهها و محل استقرار بعثیان موفق شدند در همان ساعات نخستین ارتفاعات اصلی گوجار و هلگان را به تصرف خویش در آورند .  آزاد سازی چندین روستا ، استقراردر 20 کیلومتری شهر سلیمانیه ، به هلاکت رساندن بیش از هزار نفر  از نفرات دشمن و انهدام تیپ 604 پیاده عراق از سپاه یکم از جمله دستاوردهای این عملیات پیروز مند بود .
( سمیعی ، علی ، کارنامه توصیفی عملیات های  هشت سال دفاع مقدس ،ص 452 )  

انفجار بمب در نماز جمعه :
درچنین روزی در سال 1363 ه ش منافقین کوردل با قرار دادن بمبی  در محل  برگزاری نماز جمعه تهران بسیاری از افراد حاضر در نماز جمعه را به شهادت رساندند  . نماز پر شکوه آن هفته به امامت حضرت آیت الله خامنه ای برگزار شده بود . پس از انفجار این بمب  دست ساز به وزن هفت کیلوگرم  ،   نماز گزاران با حفظ وحدت خود در نماز جمعه شعار «منافق مسلح اعدام باید گردد »  و «مرگ بر آمریکا»  سردادند . بر اثر انفجار  این بمب 14 نفر به شهادت رسیدند و 88 نفر مجروح شدند . از این 88 نفر  حدود 40 نفر سرپایی درمان شدند  و بقیه بستری شدند . اسامی شهدای این واقعه مهیب به این شرح است :
سید مهدی رضوی  - رجبعلی تایکانی -  محسن حاجی - محسن حاجی هاشم - پرویز شعبانی - عباسعلی رایگان - زکریا قورچی بیگی - مهدی ابراهیمی - محمد غفاری - مجتبی توانگر دهقان - علی احمد پور فیروز آبادی - محسن رهبری - محسن ظهیری و محمد بر جسته .

چهارشنبه سوری : 
جشن سوری در یکی از روزهای پنج گانه اضافی سال ایران باستان برگزار می شد. واژه « سوری » فارسی به معنی « سرخ » است  وگمان می رود  به آتش اشاره دارد . ایرانیان باستان و زرتشتیان ایرانی چهارشنبه آخر سال را چهارشنبه سوری می خواندند  و در آن مراسم ویژه ای برگزار می کردند . گفته می شود ایرانیان باستان با این عقیده که   فروهرها  در بهار به زمین باز رجوع می کنند در روزهای پایانی سال کهنه آیین های خاصی را برگزار می کردند که خانه تکانی و برگزاری آیین چهارشنبه سوری از آن میان است . آنها با  برافروختن آتش بر  بامهای خود از فرور ها یا  ارواح پاک در برابر اهریمن محافظت می کردند . در اینکه چهارشنبه سوری آیین صرفا ایرانی باشد تشکیک وارد کرده اند .   برخی آن را ناشی از  فرهنگ سامی می دانند . بر اساس نوشته های  کتاب تاریخ بخارای ابوبکر محمد بن جعفر نرشخی آمده ، در زمان منصور پسر نوح از شاهان سامانی ، در میانه سده چهارم هجری ، این جشن با شکوهی تمام برقرار بوده و به نام « جشن سوری » نامیده می شده است.  

تولد گئورک اهم :
در چنین روزی در سال 1787 میلادی گئورک اوهم فیزکدان آلمانی  به دنیا آمد .

تولد آگوست کنت : 
درچنین روزی در  سال1798میلادی ،  اگوست کنت  جامعه شناس برجسته فرانسوی به دنیا آمد .    "جامعه شناسی و اثبات گرایی " عنوان مهمترین اثر اوست .وی را پدر جامعه‏شناسى لقب داده اند . کنت با ایجاد  مکتب تجربى افراطى را به نام پوزیتویسم (اثبات گرایی )  سهم به سزایی را در پیشرفت علم جامعه شناسی  ایفا کرد .  اساس مکتب او را  اکتفا به داده‏هاى بى‏واسطه حواس تشکیل مى‏داد و ازنظر نقطه مقابل ایدآلیسم بشمار مى‏رفت . کنت‏حتى مفاهیم انتزاعى علوم را که از مشاهده مستقیم به دست نمى‏آید متافیزیکى و غیر علمى مى‏شمرد و کار به جایى رسید که اصولا قضایاى متافیزیکى الفاظى پوچ و بى‏معنى به حساب آمد . اگوست کنت براى فکر بشر سه مرحله قائل شد : نخست مرحله الهى و دینى که حوادث را به علل ماورائى نسبت مى‏دهد دوم مرحله فلسفى که علت‏حوادث را در جوهر نامرئى و طبیعت اشیاء مى‏جوید و سوم مرحله علمى که به جاى جستجو از چرایى پدیده‏ها به چگونگى پیدایش و روابط آنها با یکدیگر مى‏پردازد و این همان مرحله اثباتى و تحققى است . شگفت‏آور این است که وى سرانجام به ضرورت دین براى بشر اعتراف کرد ولى معبود آنرا انسانیت قرار داد و خودش عهده‏دار رسالت این آیین شد و مراسمى براى پرستش فردى و گروهى تعیین کرد .

تولد هادریان :
در چنین روزی در سال 76  میلاد ی هادریان امپراطور روم به دنیا آمد . او را سازنده دیوار هادریان که امروزه به عنوان یکی از آثار برجسته باستانی است ،  می شناسند .

نخستین سفر دریایی کریستف کلمب : 
درچنین روزی درسال1493میلادی  کریستف کلمب دریانورد ایتالیایی نخستین سفر در یایی خود را آغاز کرد .  این سفر ، که سه کشتی به همراه یکصد در یانورد وی را همراهی می کردند ،  منجر به کشف قاره آمریکا شد .

تولد پل وان هیس :
در چنین روزی در سال  1830 میلادی پل وان هیس نویسنده آلمانی به دنیا آمد . او در سال 1910 میلادی جایزه نوبل ادبی را از آن خود کرد .

تولد ریچارد المن :
در چنین روزی در سال  1918 میلادی ریچارد المن محقق و پژوهشگر ادبی آمریکایی متولد شد . «اسکار وایلد » عنوان مهمترین اثر اوست .

در گذشت ژولیوس سزار : 
در چنین روزی در سال  44 قبل از میلاد ژولیوس سزار ، سزار بر جسته روم در سنای روم در تئاتر پومپیئی ترور شد .

در گذشت سالواتوره روزا :
در چنین روزی در سال  1673 میلادی سالواتور روزا نقاش مهرور ایتالیایی ، شاعر ، موسیقیدان و بازیگر تئاتر این کشور در سن پنجاه و هفت سالگی در گذشت . عمده آثار او به سبک باروک هستند .

در گذشت تارجیی واساس
 در چنین روزی در سال  1970 میلادی واساس نویسنده ، شاعر و رمان نویس نروژی در گذشت .« اسوتت » عنوان مهمترین اثر اوست . وی در هفتاد و دو سالگی در گذشت . 

تاسیس دانشگاه تورونتو :
در چنین روزی در سال  1827 میلادی دانشگاه تورونتو در کانادا به عنوان یکی از دانشگاههای معتبر جهان تاسیس شد .

نخستین حق رای در اروپا :
در چنین روزی در سال  1907 میلادی فنلاند ،  نخستین کشوراروپایی بود که به زنان در این کشور حق رای اعطا کرد .

انتخابات فاشیستی :
در چنین روزی در سال  1928 میلادی موسولینی  سیستم انتخاباتی خاص خود را در این کشور پایه ریزی کرد .   او در واقع انتخابات برگزار کرده بود اما حق انتخاب را از انتخاب کنندگان گرفت چرا که فقط خود را به عنوان تنها نامزد معرفی کرده بود .

شورش در یمن :
در چنین روزی در سال  1968 میلادی در یمن شورش عمومی علیه دولت  به راه افتاد .

آغاز چت روم ها :
در چنین روزی در سال  1971 میلادی برای نخستین بار اتاق های گفتگو با ماهیت اینترنت کنونی آغاز شد . چت روم ها ابتدا در یک شبکه داخلی و با هدف گفتگو میان دو نفر طراحی شده بود . امروزه چت روم ها بخش بزرگی  از شبکه جهانی اینترنت را به خود اختصاص می دهند . بسیاری از کاربران اینترنت برای مدتی در کنار دستگاه رایانه خود قرار می گیرند و با فردی که
نمی شناسند برای ساعت های متوالی به گفتگو می نشینند و این از شاخصه های جهان جدید با ماهیت فردگرایانه آن است .  امروزه حتی در چت روم ها اتاق های کنفرانس و با قابلیت گفتگوی چندین نفر نیز طراحی شده است .

کناره گیری  مدیچی :
در چنین روزی در سال  1974 میلادی کاراستازو مدیچی ،  رییس جمهور برزیل از قدرت کناره گرفت .

شکست کودتا:
در چنین روزی در سال  1976 میلادی کودتا در نیجریه شکست خورد .

قانون اساسی در تانزانیا :
در چنین روزی در سال  1984 میلادی تانزانیا صاحب قانون اساسی شد .

روز شکر گذاری :
  همه ساله چنین روزی به عنوان روز شکر گذاری در هندوراس گرامی داشته می شود .

روز ملی مجارستان :
همه ساله چنین روزی به عنوان روز ملی مجارستان گرامی داشته می شود .

منبع : خبرگزاری مهر

 

 

 

 

60/12/24

عملیات ام الحسنین درمنطقه عمومی  حمیدیه درجنوب کرخه نوربا رمزمقدس «یا زهرا(س) بنت رسول الله »

64/12/24
خاویرپرزدكوئیار دبیركل سازمان ملل در گزارش خود به شورای امنیت استفاده از سلاحهای شیمایی را در هر كجا و هر وقت كه باشد محكوم كرد (این اولین باری است كه دبیركل سازمان ملل از عراق به عنوان نقض كننده قرارداد 1925 ژنو كه استفاده از سلاحهای شیمیایی را ممنوع كرده است نام می‌برد.)
65/12/24
عملیات كربلای 7
66/12/24
شروع عملیات بیت المقدس3 با رمز یا موسی بن جعفر(ع)

بیست و ششمین اجلاس شورای وزیران همكاری خلیج فارس در ریاض

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo