شهید آوینی

 
اسلام حقوق زن را محترم شمرده و عدالت را رعایت می کند
آیسیسکو به مناسبت روز جهانی "زن " و به منظور حمایتهای فرهنگی، تربیتی و آموزشی از زنان، بیانیه ای خطاب به زنان جهان اسلام صادر و اعلام کرد: زنان در یک جامعه اسلامی مسئولیت بسیار بزرگ و ارزشمندی بر عهده دارند، اسلام میان زنان و مردان در احکام دینی تفاوتهایی قائل شده است، اما این تفاوتها و احکام به گونه ای است که عدالت رعایت و به زنان اجازه می دهد از حق و حقوق خود دفاع کنند.

به نقل از اسلام نیوز، سازمان تربیت و علوم و فرهنگ اسلامی( آیسیسکو) به مناسبت روز جهانی " زن" در بیانیه خود آورده است که به زنان فرصت مناسبی می دهد تا با جوامع بشری ادغام و در ساخت تمدن بشری و در پیشرفتهای آنها سهیم باشند.

سازمان مذکور در این بیانیه با اشاره به ضرورت از بین بردن موانع مادی و معنوی یادآور شد که این موانع باید در کشورهای اسلامی برداشته شود تا زنان بتوانند توانائیهای خود را شناخته و به بیداری و آگاهی جوامع اهتمام ورزند.

در ادامه این بیانیه آمده است: باید زمینه ای برای پیشرفت زنان درعرصه هایی چون کار، تولید و ابتکار فراهم شده و برای ارتقاء سطح موفقیت زنان و پیشرفت و ترقی آنها گامهای اساسی برداشته شود، زیرا زنان در گسترش جوامع بشری نقش مؤثری را ایفا می کنند.

این سازمان به وجود افکار و مفاهیم منفی که برخی از انجمنهای بین المللی به منظور خوار کردن زنان انجام می دهند، هشدار داد.

این سازمان حمایت خود را از زنان جهان اسلام چه از نظر تربیتی، آموزشی، فرهنگی و حرفه ای با همکاری سازمانها و شوراها و انجمنهای بین المللی و اسلامی اعلام کرد.
 

 

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo