شهید آوینی

 
برقراری صلح از آموزه های اساسی دین اسلام است
شیخ الازهر در همایش " ما و دیگران" در کویت با اشاره به مهمترین آموزه اسلام، گفت: یکی از آموزه های مهم اسلام صلح است، بنابراین مسلمانان باید به اشاعه آن در جهان بپردازند.

به نقل از خبرگزاری کویت( کونا)، دکتر محمد سید طنطاوی شیخ الازهر در همایش"ما و دیگران" در کویت با اشاره به اهمیت صلح اجتماعی گفت: صلح اجتماعی برای تشریک مساعی و همزیسمی میان جواع بشری بسیار اهمیت دارد و باید به اشاعه اسلام و مهمترین آموزه آن یعنی صلح در جهان پرداخت.

شیخ الازهر با تأکید بر شیوه قرآن کریم افزود: قرآن کریم شیوه های تحکیم تعامل میان امتهای مسلمان و غیر مسلمان را پایه گذاری کرده است، قرآن کریم دستورات ربانی است که شیوه های آموزش همبستگی میان دو گروه را به منظور ایجاد رابطه مثبت و سازنه ارائه داده است .

شیخ الازهر با اشاره به برخی از حوادث تاریخی اظهار داشت: حوادث تاریخی نشان می دهد که عدالت در اسلام وجود دارد و اسلام دین عدل و داد است و تنها خدا می تواند عدل را به درستی در جهان برقرار کند، زیرا او می تواند به امور مفسیدن و امور  مسلمانان و غیر مسلمانان با توجه به نفسهایشان رسیدگی کند.

طنطاوی گفت: خدا باب گفتگو را حتی با ابلیس که نشانه شر برای بشر است، را گشود و این نکته را می خواست یاد آوری کند که گفتگو با دیگران چه با مؤمنین و چه با غیر آنها شیوه بهتر زیستن است.

عبدالله تویجری دبیر کل سازمان تربیت و علوم و فرهنگ اسلامی( آیسیسکو) گفت: پیامبر اکرم(ص) اسوه ای نیکو است و قرآن هم نشانه الهی و کتابی برای هدایت بشر به شمار می رود، از این رو با تمسک به آموزه های گام به گام قرآن و با اهتمام به دستورات حضرت محمد(ص) می توان امر به معروف و نهی از منکر را به وضوح یافت.

 

تویجری با اشاره به نیرو و توان مسلمانان افزود: مسلمانان قوی بهتر از مسلمانان ضعیف هستند، بنابراین بر مسلمانان لازم و ضروری است که به آموزه های اسلام و شناخت آن در کنار استفاده از تعقل و تفکر تمسک جویند. مسلمانان باید خود را در همه زمینه ها اعم از اقتصادی، اجتماعی، فکری، دینی، فرهنگی و سیاسی قوی و قدرتمند کنند.

 

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo