شهید آوینی

 
همایش "وقف در جهان اسلام" امروز در کویت برگزار می شود
همایش "وقف در جهان اسلام" به منظور بررسی نقش و جایگاه وقف در حمایت و پیشرفت جهان اسلام از امروز تا 8 مارس ( 15 تا 17 مارس) در کویت برگزار می شود.

 این همایش که تا 8 مارس ( 17 اسفند) ادامه دارد با هدف برقراری همکاریهای مثبت و سازنده میان شوراهای خیریه اسلامی، مراکز وقف، سازمانهای امداد رسانی و سازمان آیسیسکو جهت حمایت از جهان اسلام برگزار می شود.

همایش فوق به ارائه آموزش اقتصاد به جوانان می پردازد و از سوی دیگر از جوانان امتهای مسلمان به منظور ساخت مدارس، دانشگاهها و آموزشگاه جهت شکوفا شدن نسلی نواندیش که با در دست داشتن ابزار کار به قدرت دست یابند، حمایت می کند.

این همایش به اهمیت وقف در گسترش تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش جوانان اشاره می کند.

در همایش" وقف در جهان اسلام" نقش اقتصاد و سرمایه گذاری در کشورهای اسلامی بررسی شده و در پایان گزارشهایی از گسترش اقتصاد در جهان اسلام ارائه می شود.

در جلسه پایانی این همایش میان شورای خیریه جهانی مسلمانان و سازمان آیسیسکو توافقنامه ای به منظور همکاریهای اقتصادی و اسلامی منعقد می شود.

همایش "وقف در جهان اسلام" از سوی شورای خیریه جهانی مسلمانان و با همکاری سازمان تربیت و علوم و فرهنگ اسلامی ( آیسیسکو) برگزار می شود .

منبع: خبر گزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo