شهید آوینی

 
مراسم بزرگداشت آیت الله مرعشی نجفی برگزار می شود
مراسم شانزدهمین سالگرد رحلت آیت الله مرعشی نجفی پنج شنبه 18 اسفند در حسینیه مرعشی نجفی در قم بعد از نماز مغرب و عشا برگزار می شود.

شانزدهمین سالگرد آیت الله مرعشی نجفی (ره) به همت سید محمود مرعشی نجفی فرزند آن مرحوم و رئیس کتابخانه مرعشی نجفی در روز پنج شنبه 18 اسفند در حسینیه مرعشی نجفی در قم بعد از نماز مغرب و عشا برگزار می شود.

در این مراسم فاطمی نیا، استاد و محقق فلسفه دین و ادبیات عرب درباره فعالیتهای علمی و فرهنگی این اندیشمند به ایراد سخنرانی می پردازد.

منبع: خبر گزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo