شهید آوینی

 
کتاب "رفاقت و دوستی از دیدگاه قرآن و روایات" منتشر شد
کتاب "رفاقت و دوستی از دیدگاه قرآن و روایات" از سوی مؤسسه قرآنی تفسیر جوان منتشر شده است .

این کتاب از سری کتابهای " روش انس با قرآن" است و حاصل تلاش قرآن پژوهان جوان در کارگاههای آموزشی و تحقیقاتی مؤسسه قرآنی تفسیر جوان است .

مؤسسه قرآنی تفسیر جوان با سازماندهی یکصد "گروه تحقیق" از بین جوانان علاقه مند و با استفاده از فهرستواره موضوعی تفسیر جوان و فهرستواره موضوعی تفسیر بیان "پروژه بزرگ تألیف و انتشار هزار عنوان کتاب جدید در عرصه تفسیر موضوعی قرآن کریم" را از سال گذشته در دستور کار مرکز آموزش و تحقیقات خود قرار داد.

منبع: خبر گزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo