شهید آوینی

 
ششمین فصلنامه فقه و حقوق منتشر شد
ششمین فصلنامه تخصصی "فقه و حقوق" در 186 صفحه منتشر شد .

سخن نخست این شماره از فصلنامه فقه و حقوق با موضوع "فقه و مصلحت" آغاز شده است. در بخشی از این مطلب می خوانیم : فقیهان امامیه با وجود اختلافی که در پذیرش برخی عناصر، چون اجماع به عنوان سند و علی رغم تفاوت دیدگاهی که در تفسیر برخی اسناد چون عقل دارند، در عدم پذیرش مصلحت و مفاهیمی شبیه آن به عنوان منبع و سند کشف و استنباط حکم، اتفاق نظر دارند.

در این شماره از فصلنامه هفت مقاله منتشر شده است: تبعیت یا عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی، احسان و منبع مسئولیت، رویکردی تحلیلی به ماهیت حق کسب یا تجارت و حق سرقفلی، دام گستری و مفهوم و مبانی آن در حقوق کیفری ایران، پیشگیری وضعی از جرائم سایبر در پرتو موازین حقوق بشر، صلاحیت تکمیلی و صلاحیت متقارن در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری.

در بخش پایانی این فصلنامه دو کتاب قواعد فقه و دیات و  فقه و عرف مورد بررسی قرار گرفته است.  

منبع: خبر گزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo