شهید آوینی

 
بزرگداشت استاد دکتر کریم مجتهدی برگزار می شود
بزرگداشت استاد دکتر کریم مجتهدی، استاد فلسفه دانشگاه تهران، 17 اسفند در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار می شود.

در مراسم بزرگداشت استاد دکتر کریم مجتهدی، استاد فلسفه دانشگاه تهران، دکتر محمد خوانساری، دکتر محسن جهانگیری، دکتر رضا داوری اردکانی، دکتر غلامرضا اعوانی و دکتر غلامعلی حداد عادل سخنرانی خواهند داشت.

این مراسم در ساعت 15 چهارشنبه 17 اسفند ماه در محل موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران واقع در خیابان نوفل لوشاتو، خیابان شهید آراکلیان برگزار می شود.

به مناسبت این مراسم از کتاب "درس فلسفه، درد فلسفه" که جشن نامه ای است که برای استاد مجتهدی تدوین شده و از سوی منصور هاشمی، محمد رئیس زاده و بابک عباسی گردآوری شده رونمایی می شود.

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo