شهید آوینی

 

وزیر ارشاد: آئین نامه وب سایت‌ها‌ و وبلاگ‌ها‌ باید تدوین شود

وزیر ارشاد با تاکید بر ضابطه مند شدن وبلاگ‌ها‌ و سایت‌ها‌ گفت: همانطور که برای دیگر رسانه‌ها‌ ضابطه و قانونی وجود دارد، برای فضای وب نیز باید ضوابطی تدوین شود.
حسین صفارهرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت وگو با مهر با اشاره به بودجه فرهنگی سال آینده دولت، گفت: هنوز بحث افزایش بودجه فرهنگی منتفی نیست و دوستان در کمیسیون فرهنگی مجلس نیزنسبت به افزایش این بودجه ابراز امیدواری می‏کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره ساماندهی وبلاگ‌ها‌ و سایت‌ها‌، گفت: حالت رهاشدگی برای چنین رسانه ای چندان مناسب نیست و به همین دلیل طبیعی است که آئین نامه‌ها‌ی مربوط به وب سایت‌ها‌ و وبلاگها باید تدوین شود.

وی قاعده مند کردن این عرصه را در راستای تقویت وبلاگ‌ها‌ و سایت‌ها‌ برشمرد و افزود: همانطور که برای دیگر رسانه‌ها‌ نیز ضابطه و قانونی وجود دارد، برای فضای وب که اکنون در نقش رسانه ظاهر شده نیز باید ضوابطی باشد تا اهمال‌ها‌ نادیده گرفته نشده و بنیان این رسانه سست نگردد.

صفارهرندی در ادامه پاسخ به سوالات خبرنگار مهر درباره نحوه برخورد سایر کشورها با خبرنگاران ایرانی و لزوم برخورد همسان با خبرنگاران خارجی در ایران، اظهار داشت: این کار از سوی بخش‌ها‌ی مختلف کشور، نیاز به چارچوب‌ها‌یی دارد و باید سطح دیپلماتیک، فرهنگی و جنبه‌ها‌ی مختلف، با هم در نظر گرفته شود و مسئولان نظام نیز با این دیدگاه همراه هستند.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo