شهید آوینی
 
سی سال ديگر روسيه به كشوری مسلمان تبديل خواهد شد
يك كارشناس ارشد روسی در رشته اقليت‌های قومی، پيش‌بينی كرد تا چند دهه ديگر «اقليت» مسلمانان در روسيه تبديل به «اكثريت» در اين كشور خواهند شد.

به نقل از VOA، پاول گوبل استاد دانشگاه و محقق برجسته روسی با 25 سال سابقه مطالعه در زمينه تغييرات جمعيتی در روسيه گفت: طی دهه‌های آتی تغيير شگرفی در نسبت جمعيت مسلمانان روسيه به وجود خواهد آمد كه تاثير به‌سزايی در مناسبات اين كشور با غرب خواهد گذاشت.

وی كه معاون دانشكده علوم انسانی دانشگاه «كونكورديا آدنتس» شهر «تالين استونی» روسیه می باشد افزود: پس از فروپاشی اتحاد جماهير شوروی كشورهای مسلمان با مغتنم شمردن اين فرصت به روسيه مهاجرت كرده و به تبليغ اسلام در اين كشور پرداختند.

گوبل خاطرنشان كرد: حدود 300 مسجد در سال 1991 در روسيه وجود داشتند اما در حال حاضر شمار مساجد اين كشور بالغ بر 8000 می باشد كه نيمی از آن‌ها با پول كشورهای ايران، تركيه و عربستان در اين كشور بنا شده است. اين درحالی است كه در آن زمان هيچ مدرسه اسلامی در روسيه وجود نداشت اما اكنون بيش از 50 هزار دانشجو در حدود 60 مدرسه اسلامی در این کشور تحصيل می كنند.

وی تاكيد كرد: اگر دولت روسيه مسلمانان را تحت فشار قرار ندهد و آن‌ها را سركوب نكند مسلمانان قادر خواهند بود مناصب كليدی دولتی را نيز اشغال كنند.

گفتنی است طبق آمارهای رسمی سالانه جمعيتی، روسيه بيشترين رشد منفی را در ميان كشورهای جهان دارد.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo