شهید آوینی

 
پاپ هتک حرمت حرمین سامرا را محکوم کرد
پاپ بندیکت شانزدهم روز یکشنبه حمله به اماکن مقدس مسلمانان و مسیحیان در عراق و نیجریه را محکوم کرد.

پاپ در نیایش روز یکشنبه خود در واتیکان میان هزاران نفر از مؤمنان کاتولیک گفت: در چند روز اخیر، حمله به اماکن مقدس مسلمانان جریانی از اخبار مصیبت بار در عراق را رقم زد.

وی گفت: برخوردهای میان مسلمانان و مسیحیان نیجریه نیز چندین روز است که ادامه دارد و تلفات بسیاری برجای گذاشته که در این میان مساجد و کلیساهای بسیاری تخریب شدند.

پاپ افزود: من به شدت خشونت نسبت به اماکن دینی را محکوم کرده و برای افرادی که در این میان جان خود را از دست داده اند، دعا می کنم.

رهبرکاتولیکهای جهان هشدار داد: خداوند همه افرادی که به نام او خون برادر خود را می ریزند، مؤاخذه خواهد کرد.

تروریستها چهارشنبه هفته گذشته در اقدامی گستاخانه حرمهای مطهر امامان دهم و یازدهم شیعیان را با بمب منفجر کردند و حرمت این مکان مقدس را شکستند. این اقدام موجی از خشم و انزجار در میان ملت عراق، شیعیان و همه مسلمانان دوستدار خاندان عصمت و طهارت (ع) به وجود آورد.

در نیجریه نیز هفته گذشته چندین نفر در جریان درگیری میان مسلمانان و مسیحیان جان خود را از دست دادند.

 

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo