شهید آوینی

 
انجمن آشوریها فاجعه سامرا را محکوم کرد
انجمن آشورهای تهران از سوی جامعه جهانی آشوریها در محکومت اهانت به حرمین شریفین و ابراز تأسف از این یورش خصمانه اطلاعیه ای منتشر کرد.

در جایی از این بیانیه آمده است: آشوریهای ایران که سده ها و قرنهای بسیار در این سرزمین زیسته اند نیک می دانند که حرمت نهادن براندیشه های و باورهای دیگران بویژه اعتقاد و ایمان از اساسی ترین خواستهای بشری است. اکنون با تأسف شاهدیم که چگونه در حرکتهای زنجیره ای همه باروها و اعتقادهای امتی میلیاردی را ددمنشانه هدف قرار می دهند. پس از حرمت شکنی به ساحت مقدس پیامبر اسلام (ص) آنها به بهانه آزادی در کلام در سرزمینی که باورشان مسیحیت است و پندار آنها که در ابتدا کلمه بود این چنین باورها و اعتقادها را به سخره می گیرند.

در بخش دیگری از این اطلاعیه تصریح شده است: ما وارثان آشوریهای ایرانی پیش از مسیحیت با باور خدایی واحد و پس از مسیحیت با باور وحدانیت اکنون از حمله سبعانه و وحشیانه به حرمین شریفین و نادیده انگاشتن قداست مکانهایی که حرمت آنها برهمه دین باوران جهان واجب است سخت آزرده هستیم. 

 

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo