شهید آوینی

 
دومین دوره آموزشی مصححین قرآن کریم آغاز شد
دومین دوره مصححین قرآن کریم از سوی سازمان دارالقرآن الکریم با حضور 30 نفر آغاز شد .

این دوره سوم اسفند ماه آغاز و تا پایان شهریور ماه 85 ادامه خواهد داشت .

در این دوره مباحث و دروسی چون آشنایی با قرآن، رسم و ضبط قرآن، تصحیح قرآن، روش و شیوه های ترجمه قرآن و همچنین تجوید قرآن را شامل می شود که در 50 جلسه 90 دقیقه ای ارائه خواهد شد .

در ابتدای این دوره آزمون تشخیصی از مصححین به عمل آمده و در پایان نیز پس از موفقیت در آزمونهای پایانی، به پذیرفته شدگان گواهینامه اعطا خواهد شد.

 

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo