شهید آوینی

 

امروز یکشنبه هفتم اسفند سال 1384 هجری شمسی مقارن است با بیست و هفتم محرم الحرام سال 1427 هجری قمری و برابر است با بیست و پنجم فوریه سال 2006 میلادی .

 در گذشت آیت الله میرزا هاشم آملی : 
درچنین روزی در  سال 1371 هجری شمسی ،  آیت الله میرزا هاشم آملی از عالمان نام آور حوزه علمیه قم دار فانی را وداع گفت . آیت الله العظمی حاج میرزا هاشم آملی، یکی از بزرگان  شهرستان آمل و از استادان  بزرگ فقه و اصول در حوزه‌های نجف و قم است. آن عالم ربانی  در یکی از روستاهای آمل دیده به جهان گشود . ایشان پس از فراگیری علوم مقدماتی نزد استادان بزرگوار خویش  چون  علامه نائینی و علامه آقا ضیا عراقی  و اخذ در جه اجتهاد به تدریس در حوزه‌های آمل، تهران، قم و نجف پرداختند . آن عالم بزرگوار همچنین به تربیت عالمان بسیاری همت گماردند که مهمترین آنها در حال حاضر آیت الله جوادی آملی است . ایشان سرانجام  در  ششم اسفند 1371 هجری شمسی بدرود حیات گفت . پیکر پاکش را  در جوار کریمه اهل بیت (ع) حضرت فاطمه معصومه (س) در قم به خاک سپردند .  کَشفُ الحَقایِق؛ مَجمَعُ الاَفکار؛ و مُنتَهَی الاَفکار از جمله اثار ایشان است .

درگذشت علامه دهخدا :


علی اکبر دهخدا در سال 1297 هجری  قمری  در تهران  به دنیا آمد  . پدرش خانباباخان ازملاکان متوسط قزوین بود. هنگامی که علی اکبردهخدا ده ساله بود پدر وی وفات یافت ، و دهخدا تحت نظر مادر خویش  به تحصیل ادامه داد.  وی تحصیلات مقدماتی را تحت نظر  یکی از فضلای عصر بنام شیخ غلامحسین بروجردی  آموخت. بعدها که مدرسه سیاسی در تهران افتتاح شد، دهخدا در آن مدرسه مشغول تحصیل شد  و شروع به فراگیری  زبان فرانسه کرد . وی مدتی بعد  به خدمت وزارت امور خارجه در آمدو دربیست و چهار سالگی  به همراه معاون الدوله غفاری  به اروپا رفت . او پس ازدو سال اقامت در اروپا به تهران بازگشت و همزمان با وقایع مشروطه  در سال 1285 هجری شمسی  با همکاری مرحوم جهانگیرخان و مرحوم قاسم خان روزنامه صور اسرافیل را منتشر کرد. او در این روزنامه ستون طنز «چرند و پرند» را با امضاء « د خو» می نوشت . "دخو " به لهجه قزوینی یعنی " کد خدا " که با نام خانوادگی وی "دهخدا " هم معنی است . ستون وی در این روزنامه  با استقبال عمومی همراه شده بود . پس از تعطیلی مجلس شورای ملی  دهخدا  به  اروپا رفت اما در پاریس از کار مطبوعاتی بازننشست .   وی در  سویس چند شماره  از «صوراسرافیل» را به کمک میرزا ابوالحسن خان پیر نیا (معاضد الدوله) منتشر کرد. دهخدا  به استانبول  با زگشت و در این شهر به انتشار روز نامه ای با نام سروش همت گمارد . دهخدا اما پس از فتح تهران یک دوره نماینده مجلس شورای ملی نیز شد . وی د ر دوران جنگ بین المللی اول به طور کلی از سیاست کناره گرفت و تنها به انجام کارهای فرهنگی روی آورد  و مدتی رییس  تفتیش وزارت عدلیه، رییس  مدرسه علوم سیاسی و  رییس مدرسة عالی حقوق و علوم سیاسی تهران  بود . علامه دهخدا در ساعت شش و سه ربع بعدازظهر روز دوشنبه هفتم اسفند ماه 1334 ه ش در خانه مسکونی خویش واقع در خیابان ایرانشهر (جلال بایار) به  رحمت ایزدی پیوست. پیکر  آن مرحوم در ابن بابویه در مقبره خانوادگی مدفون است .  لغت نامه بزرگ دهخدا که در بیش از پنجاه جلد به چاپ رسیده است  و  شامل همه لغات زبان فارسی با معنای دقیق و اشعار و اطلاعاتی درباره آنهاست 45 تا 50 سال از عمر شریف دهخدا را به خود اختصاص داد .  همچنین  کتاب امثال و حکم او سرشار از مفاهیم و معارف نغز است . او شاعری چیره دست هم بود و بر خی از منتقدان ادبی  مسمط  او با نام “ یادآر ز شمع مرده یاد آر”  را که در سوگ میرزا جهانگیر خان صور اسرافیل که به جرم فعالیت های آزادیخواهانه در دوره نهضت مشروطیت به دار آویخته شد،  سروده است ، مطلع آثار نو گرای فارسی می دانند .

           ای مرغ سحر، چو این شب تار،    بگذاشت ز سر سیاهکاری
                 وز تحفه روح بخش اسحار     رفت از سر خفتگان خماری
                  بگشود گره ز زلف زر تار      محبوبه نیلگون عماری
                     یزدان به کمال شد پدیدار    واهریمن زشتخو حصاری

                                      یاد آر ز شمع مرده، یاد آر

              ای مونس یوسف اندر این بند         تعبیر عیان چو شد تو را خواب
                 دل پر ز شعف، لب از شکر خند     محسود عدو به کام اصحاب
               رفتی بر یار خویش و پیوند            آزاد تر از نسیم و مهتاب
              زان کو همه شام با تو یک چند             در آرزوی وصال احباب

                                 اختر به سحر شمرده یاد آر

             چون باغ شود دوباره خرم          ای بلبل مستمند مسکین
              وز سنبل و سوری و سپرغم        آفاق نگارخانه ی چین
           گل سرخ و به رخ عرق ز شبنم     تو داده ز کف قرار و تمکین
          زان نوگل پیش رس که در غم          ناداده به نار شوق تسکین

                              از سردی دی، فسرده یاد آر

                 ای همره تیه پور عمران         بگذشت چو این سنین معدود
                 وان شاهد نغز بزم عرفان        بنمود چو وعد خویش مشهود
                 وز مذبح زر چو شد به کیوان    هر صبح شمیم عنبر و عود
                      زان کو به گناه قوم نادان          در حسرت روی ارض موعود

                                     بربادیه جان سپرده ، یادآر

                     چون گشت زنو زمانه آباد     ای کودک دوره طلایی
                     وز طاعت بندگان خود شاد    بگرفت ز سر خدا ، خدایی
                 نه رسم ارم ، نه اسم شداد            گل بست زبان ژاژخایی
              زان کس که ز نوک تیغ جلاد             ماخوذ بجرم حق ستایی

                                  تسنیم وصال خورده ، یادآر

 بر گزاری انتخابات شوراها :
در چنین روزی در سال 1377 ه ش برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی فصل هفتم قانون اساسی که برای مدتی معوق مانده بود ، به  اجرا در آمد . اصل یکصدم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می دارد  :  برای پیشبرد سریع بر نامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی ، و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات  محلی اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان ، یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده ، بخش ، شهر ، شهرستان ، یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند . شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها  را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می کند . همچنین بر اساس اصل یکصد و یکم ، شورای عالی  استانها تشکیل خواهد شد .   

تولد سید ابن طاوس : 
درچنین روزی در  سال589هجری قمری رضی الدین علی ابن موسی مشهور به سیدابن طاووس ازبر جسته ترین دانشمندان تشیع  در خانه سعدالدین ابو ابراهیم موسی بن جعفر به دنیا آمد . او پس از کسب علوم مقدماتی  از پدر ،  نزد استادان بزرگی چون شیخ نجیب الدین بن نما، سید شمس الدین فخار بن معدالموسوی، سید صفی الدین الحسن الدربی، شیخ سدید الدین سالم بن محفوظ بن عزیزة السوراوی، سید ابو حامد محیی الدین محمد بن عبدالدین زهرة الحلبی، شیخ نجیب الدین یحیی بن محمد السوراوی، شیخ ابوالسعادات اسعد بن عبد القاهر اصفهانی، سید کمال الدین حیدر بن محمد بن زید بن محمد بن عبدالله الحسینی وابن نجار بغدادی   تلمذ کرد . وی پس از رسیدن به در جه اجتهاد در فقه و اصول به تدریس پرداخت و در این مسیر شاگردان بسیاری را در  حله و دیگر شهرهای عراق پرورد که از میان آنها می توان به  شیخ سدید الدین یوسف علی بن مطهر (پدر علامه حلی) ،  جمال الدین حسن بن یوسف، مشهور به علامه حلی ،  شیخ جمال الدین یوسف بن حاتم شامی  و رضی الدین محمد اشاره کرد . از آن عارف فرزانه آثاری چند به جای مانده است که از میان آنها می توان به الامان من اخطار الاسفار و الزمان، انوار الباهره فی انتصار العترة الطاهره، الاسرار المودعة فی ساعات اللیل و النهار، اسرار الصلوات و انوار الدعوات، البهجة لثمرات المهجه، الدروع الوافیه، فلاح السائل و نجاح المسائل فی عمل الیوم و اللیل، فرج المهموم فی معرفة نهج الحلال و الحرام من علم النجوم، فرحة الناظر و بهجة الخواطر، اغاثة الداعی و اعانة الساعی، الاحتساب علی الالباب، الاقبال بالاعمال الحسنه، جمال الاسبوع فی کمال العمل المشروع، کشف المحجه لثمرة المهجه،  المنامات الصادقات، کتاب المزار، مصباح الزائر و جناح المسافر، مهج الدعوات و منهج العنایات، محاسبة النفس، ربیع الالباب، روح الاسرار و روح الاسمار، الطرائف فی مذاهب الوائف، التشریف بتعریف وقت التکلیف، الیقین فی اختصاص مولانا علی بامرة المؤمنین اشاره کرد . وی  در  سال 664 هجری قمری   در گذشت .

در گذشت احمد القشیری :
در چنین روزی در سال 1980 میلادی احمد القشیری نخستین رئیس سازمان آزادیبخش فلسطین در گذشت . وی را در همین روز در فلسطین اشغالی به خاک سپردند .

کشتار فلسطینان
در چنین روزی در  سال 1372 هجری شمسی ،  در سحر گاه دهها هزار تن از نمازگزاران فلسطینی در حال ادای فریضه نماز در مسجد حضرت ابراهیم شهر الخلیل آماج گلوله های سربازان رژیم صهیونیستی قرار گرفتند . در این حمله به دستور  گولدن شتاین  بیش از  شصت  تن از نمازگزاران شهید و بیش از سیصد تن به شدت مجروح شدند. پس از این حادثه مقررات منع  آمد و شد  در شهر الخلیل برقرار شد و صدها تن از نیروهای ویژه صهیونیست ها وارد مسجد حضرت ابراهیم شدند.

آغاز عملیات های حماس :


در چنین روزی در سال 1996 میلادی عملیاتهای شهادت طلبانه "حماس" به خونخواهی شهید یحیی عیاش آغاز شد . در  پنج عملیات شهادت طلبانه گردانهای القسام ، دهها صهیونیست کشته و مجروح شدند .
 
تاسیس موسسه اسلامى بیمه اعتبار صادرات و سرمایه گذارى :
در چنین روزی در سال 1413 ه ق موسسه اسلامی بیمه اعتبار صادرات و سرمایه گذاری ،   با ماهیت تامین بیمه اعتبار صادرات و سرمایه گذارى براى کشورهاى اسلامى و به منظور ترقى، حمایت و ضمانت سرمایه گذارى در میان کشورهاى عضو سازمان کنفرانس اسلامى تشکیل شد  . این توافقنامه موجب شد که این کشورها بتوانند از طریق بانک توسعه اسلامى، سازمانى اسلامى را براى تضمین سرمایه گذارى تاسیس نمایند .  کلیه فعالیت هاى این سازمان براى عمل به تعهدات خود در راستاى انطباق با شرع  است  و باید به این گونه باشد . این شرط مطابق بند پانزده آیین نامه عضویت کشورهاى عضو در قلمرو این سازمان برقرار خواهد بود .  نخستین کمیته سازمان براى همکارى تجارى و اقتصادى  در شهر استانبول در ماه صفر سال 1405 هجرى  ( نوامبر 1984)  تشکیل شد . در شانزدهمین گردهمایى سالانه این سازمان که در کشور لیبى در شعبان سال 1412 هجرى  ( فوریه 1992)  تشکیل شد، هیات مدیره بانک توسعه اسلامى بند مربوط به توافقنامه همکارى اسلامى در ارتباط با بیمه سرمایه گذارى و اعتبار صادرات را تایید کرد. در چهارم محرم 1413 هجرى  ( 4 جولاى 1992) ، بیست و هشت کشور عضو این سازمان، مواد توافقنامه را امضا کردند و در حال حاضر، با ورود دو کشور دیگر، تعداد کشورهاى عضو این سازمان به 30 کشور رسیده است.

کشف اسکوربوت
درچنین روزی در سال 1753 میلادی  ، بیماری اسکوربوت کشف شد . این بیماری را  پزشکی انگلیسی به نام هاکیستی  کشف کرد.  بیماری  یاد شده به دلیل کمبود ویتامین «ث» در بدن انسان ایجاد می شود .

انحلال ورشو :  
درچنین روزی در  سال 1991 میلادی  ،  نمایندگان کشورهای عضو پیمان ورشو در یک گردهمایی عمومی در بوداپست مجارستان خواستار انحلال این پیمان شدند . ورشو پیمانی است نظامی که در برابر پیمان ناتو ( بلوک غرب ) منعقد شد . در این پیمان هریک از کشور های عضو که عمدتا کشور های اقماری شوروی سابق  بودند در قبال  یکدیگر متحد شدند تا  به هنگام حمله  نظامی به هریک از کشور های به اصطلاح بلوک شرق    ، از سوی کشور بیگانه ، همگان  به کمک کشور عضو در خطر  بشتابند .

بازگشت ناپلئون :  
در چنین روزی در سال 1815 میلادی ناپلئون بناپارت که از سوی اتحادیه کشورهای مخالف به جزیره « البا» در مدیترانه تبعید شده بود  ، دوباره به فرانسه باز گشت  . ناپلئون از این پس یک دوره  حکومت صد روزه را در این کشور آغاز کرد .

کودتای حافظ اسد :


در چنین روزی در سال  1966 میلادی   ،   حافظ اسد ژنرال سوریه دراین کشور کودتا کرد. 
 
در گذشت لوئیجی لامبرتی :
در چنین روزی در سال  1812 "لوئیجی لامبرتی "شاعر بزرگ  ایتالیا در گذشت مجموعه اشعار او در سال 1822 میلادی منتشر شد .او در سن 53 سالگی در گذشت .   

پذیرش تابعیت هیتلر :
در چنین روزی در سال 1923 میلادی    درخواست آدولف هیتلر برای تابعیت آلمان مورد پذیرش مقامات آلمانی قرار گرفت  . وی  اصالتا اتریشی است .

فاروق  اول پادشاه مصر :
در چنین  روزی در سال  1920 میلادی فاروق اول پادشاه مصر ،به دنیا آمد  .وی در سال 1936  به سلطنت رسید .او به  سال 1965 در گذشت .

تولد احمد دوم :
در چنین روزی در سال 1643 میلادی احمد دوم بیست یکمین پادشاه عثمانی  به دنیا آمد . او بین سالهای 1691 تا 1695 بر این کشور حکومت می کرد .

تولد تاراس شوچنکو   :
در چنین روزی در سال 1814 میلادی تاراس شوچنکو شاعر ملی اوکراین به دنیا آمد . او علاوه بر شاعری در نقاشی هم چیره دست بود .

نخستین ناو هواپیمابر :
در چنین روزی در سال 1933 میلادی    آمریکا نخستین ناو هواپیمابر با نام رنجر را مورد استفاده قرار داد .  

تولد جان واتسون :
در چنین روزی در سال 1847 میلادی جان واتسون فیلسوف کانادایی متولد شد . «ایده آلیسم عینی»  عنوان مهمترین اثر اوست .

تولد آنتونی بورخس :
در چنین روزی در سال 1917 میلادی آنتونی  بورخس نویسنده آمریکایی دیده به جهان گشود .« ساعت پرتغالی»  عنوان مهمترین اثر اوست .

در گذشت عالیجاه محمد :
در چنین روزی در سال 1975 میلادی عالیجاه محمد رهبر جمعیت امت  اسلام در سن هفتاد و هفت سالگی در گذشت . وی توانسته بود با جمع آوری بر خی از همفکران خود اندیشه های اسلامی را در آمریکا گسترش دهد .

اشغال بخشی از فرانسه   :
در چنین روزی در سال 1497 میلادی نیروهای ایتالیایی دوباره منطقه تارانتو در فرانسه را به اشغال خود در آوردند .

کوچک شدن آلمان : 
در  چنین روزی در سال 1803 میلادی بیش از 1800 ایالت آلمان به شصت ایالت در  این کشور تبدیل شد .

اختراع نخستین هفت تیر :
در چنین روزی در سال 1836 میلادی ساموئل کلت نخستین هفت تیر را اختراع کرد . وی نام خود را برروی آن نهاد و امروز هفت تیرساخت  او به کلت مشهور شده است .

حمله به اریتره :
درچنین روزی در سال 1896 میلادی دولت ایتالیا به اریتره حمله ور شد .

اشغال  بخشی از فرانسه :
در چنین روزی در سال 1916 میلادی  نیروهای  آلمانی فورت دو مونت در نزدیکی وردون فرانسه را به اشغال خود در آوردند .

نخست وزیر عبد الناصر :
در چنین روزی در سال 1954 میلادی جمال عبدالناصر نخست وزیر مصر شد .

کره جنوبی و قانون اساسی :
در چنین روزی در سال 1988 میلادی کره جنوبی صاحب قانون اساسی  شد .

ساندیست ها در کنار :
در چنین روزی در سال 1990 میلادی مردم  نیکاراگوئه به داوطلبان  غیر  ساندینیست،  رای دادند .

روز ملی کویت :  
همه ساله چنین روزی به عنوان روز ملی کویت گرامی داشته می شود . کویت کشوری است در جنوب غربی آسیا ، ساحل غربی خلیج فارس بین عراق وعربستان . نژاد مردم این کشور عرب است و بیشتر آنان نیز به زبانهای انگلیسی و فارسی تکلم می کنند . عموم مردم این کشور پیرو دین اسلام  اند . حکومت این کشور مشروطه امیرنشین است که در سال 1961 از انگلستان مستقل شد و در چهاردهم مه سال 1963 به عضویت سازمان ملل متحد در آمد .

روز کرونادو در مکزیک  :
همه ساله چنین روزی به عنوان روز فرانسیسکو واسکز دو کرونادو گرامی داشته می شود . کرونادو یکی از کاشفان اسپانیایی بود که مکزیک را کشف کرد .

  


 

منبع : خبرگزاری مهر

 

 

07/12/57
ابراز مخالفت با انتصابهای جدید در نیروهای مسلح از داخل ارتش و خارج آن و تایید تسریع در تشكیل سپاه پاسداران به عنوان مقدمة ایجاد ارتش ملی - خلقی و نیز برای حمایت نظامی كافی از نظام جدید .  

ناآرامی در كردستان : تحصن گروهی از نظامیان لشكر 28 سنندج در مسجد جامع این شهر و طرح مواضعی همانند آنچه گروههای سیاسی مخالف نظام می گویند .

تشدید ضدیت با ارتش و افزایش احساسات قومیت گرایانه در كردستان ؛ راهپیمایی در بوكان و سنندج در حمایت از : عزالدین حسینی ، انحلال ارتش ، قطعنامه هشت ماده ای خلق كرد . رادیو سنندج : مردم مسلمان و وطن پرست سنندج از شركت در این تظاهرات خائنانه كه منجر به فروش كشور خواهد شد ، خودداری كنند .

میزگرد تلویزیونی دربارة مسأله كردستان ؛ دكتر مكری : مردم كردستان تجزیه طلب نیستند ، ولی مصلحت نیست خواسته های طبیعی خود را مسلحانه مطرح كنند . نقشبندی : تجزیه طلبان نوكران استعمار و تعدادشان خیلی كم است .

اعلام موجودیت حزب " مساوات اسلامی " به رهبری علامه مفتی زاده در سنندج ؛ مفتی زاده : تمام ملتهای مسلمان ایرانی آزادند ویژگیهای قومی خود را احیاء كنند .

تمهیدات امنیتی در مرزهای خرمشهر ؛ شیخ شبیرخاقانی : برای جلوگیری از فرار عناصر رژیم گذشته به خارج ، مرزهای خرمشهر بسته شد . كنترل مرز را عشایر ساكن نوار مرزی انجام می دهند .

تلاش سازمان یافته چریكهای فدایی در تحریك احساسات قومی در گنبدكاووس و مخالفت با خط مشی محافظه كارانه دولت موقت

سیاست خارجی دولت انقلاب را امام خمینی در دیدار با سفیر شوروی اعلام كردند . تشریع چگونگی روابط مطلوب سیاسی و اقتصادی بین ایران و شوروی از دیدگاه امام . امام در دیدار هیأت لیبی با ایشان ضمن موكول كردن ملاقات قذافی با ایشان به بعد گفتند : به سرهنگ قذافی بگویید درباره سرنوشت امام موسی صدر بررسی كند . امام در دیدار هیأت پولیساریو با ایشان : انقلاب ایران همواره پشتیبان ملتهای مسلمان جهان است .  

مهندس بازرگان در مصاحبه با شبكه تلویزیونی آمریكا : هیچ اختلاف نظری وجود ندارد . دولت وظایف خود را با نظارت شورای انقلاب انجام می دهد .

سیاست آمریكا در خلیج فارس ؛ هارولد براون ( وزیر دفاع آمریكا ) : آمریكا در خلیج فارس منافع حیاتی دارد . یونایتدپرس : آمریكا ناوگان خود را در اقیانوس هند تقویت كرد . خبرگزاریها : آمریكا در صورت به خطر اقتادن منافعش در خلیج فارس ، به قدرت نظامی متوسل می شود .

بازداشت یك آمریكایی و سه انگلیسی به هنگام فرار به اتهام غارت ثروت ملی ایران .

السیاسه ( چاپ كویت ) : ولیعهد عربستان برای اطلاع از جهت گیری دولت جدید ایران عازم این كشور می شود

 

07/12/62

اخطار رئیس مجلس به شوروی در مورد عراق

07/12/63
درخواست عراق از دبیركل سازمان ملل برای جلسه اضطراری بعد از انتشار متن گزارش هیات اعزامی دبیر كل از اردوگاههای اسرا برای به انحراف كشاندن افكار.
07/12/64
وزارت امور خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای در مورد قعطنامه شورای امنیت این شورا را به لحاظ عدم موضعگیری سریع و قاطع در مورد تعیین متجاوز فاقد اراده سیاسی لازم دانست.

عملیات والفجر 9

07/12/65
فاش شدن خبر بركناری خلیل الدوری از فرماندهی سپاه سوم عراق و ناپدید شدن وی.

ریگان: ما همچنان مصمم هستیم از توانایی‌های دفاعی دوستانمان در منطقه حمایت كنیم و اخیراً بخشی از نیروی دریایی خود را در خلیج فارس برای تاكید برای این تعهد منتقل كردیم و مصمم هستیم صدور آزاد نفت از طریق تنگه هرمز را تضمین كنیم.

بركناری ارتشبد عبدالجواد ذنون رئیس ستاد مشترك عراق و منصوب شدن ثابت سلطان احمد به این مقام. (بركناری عبدالجواد ذنون پس از شكست عراق در عملیات كربلای پنج و كربلای شش می‌باشد.)

درخواست ریگان برای پایان جنگ طی یك بیانیه.

ریگان: ایران در برابر تلاش‌هایی كه برای آمریختن منطق و خویشتنداری سیاست‌های جنگی‌اش می‌شود پاسخ نمی‌گوید، این جنگ منافع استراتژیك آمریكا و ثبات و امنیت تمام دوستان آن را در منطقه تهدید می‌كند.

تلاش عربستان برای آشتی سوریه و عراق (این تلاش همزمان با تحولات لبنان و درگیریهای حزب‌الله و امل صورت می‌گیرد.)

اعلام عدم علاقمندی عراق به دخالت نظامی آمریكا در خلیج فارس و خواستار شدن دخالت سیاسی آن كشور در سطح بین‌المللی.
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo