شهید آوینی

 
همایشهای تابستانی فلسفه برای کودکان برگزار می شود
همایشهای تابستانی فلسفه برای کودکان در دو سطح مقدماتی و پیشرفته طی ماه های خرداد و مرداد سال آینده در نیوجرسی برگزار می شود.

همایشهای تابستانی مؤسسه پیشبرد فلسفه برای کودکان، کارشناسان، فارغ التحصیلان دانشگاه مونت کلیر، تربیت مدرس و دیگر محققان را از سراسر جهان گردهم آورده تا به بررسی، گفتگو و تحقیق در مورد فلسفه برای کودکان بپردازند.

این همایشها هر ساله در دو سطح مقدماتی و پیشرفته برگزار شده و کارگاه های آن نیز با هدف بسط مهارتهای آموزگاران، فراهم کردن محفلی برای کارشناسان و تجربه تشکیل یک حلقه کندوکاو آکادمیک تشکیل می شوند.

همایش مقدماتی این مؤسسه  26 مرداد تا 5 شهریور ماه سال 85 برگزار می شود که طی آن موضوعاتی چون تاریخ فلسفه برای کودکان، اجرای چندین بخش مختلف از برنامه آموزشی فلسفه برای کودکان و همچنین گفتگو درباره برخی از ابعاد نظری فلسفه برای کودکان مورد توجه قرار خواهد گرفت.

هدف از برگزاری این همایش، مساعدت به شرکت کنندگان برای شرکت در بحثهای فلسفی با استفاده از برنامه درسی مؤسسه پیشبرد فلسفه برای کودکان است.

همایش پیشرفته مؤسسه پشبرد فلسفه برای کودکان نیز 1 تا 10 خرداد ماه سال 85 برگزار خواهد شد. این همایش ویژه فارغ التحصیلان، آموزگاران و استادان دانشگاه از سراسر جهان است . همایش پیشرفته فلسفه برای کودکان بر برخی از ابعاد نظری فلسفه برای کودکان، مطالعات حلقه کندوکاو فلسفی و برنامه درسی فلسفه برای کودکان تمرکز خواهد داشت.

طی این همایشها علاوه بر تشکیل کارگاه ها، از شرکت کنندگان دعوت می شود با طرح بحثهایی که با هدف تقویت کندوکاو فلسفی شکل می گیرد داستانهای فلسفی را نیز برای کودکان بنویسند.

 

منبع: خبرگزاری مهر

 
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo