شهید آوینی

 
نمایشگاه " آشنایی با زندگی رسول(ص)" در جده برگزار شد
نمایشگاه" آشنایی با زندگی رسول(ص)" به منظور ارائه اطلاعات در مورد زندگی و شخصیت پیامبر اکرم(ص) و پاسخ به اقدام توهین آمیز روزنامه های اروپایی در جده برگزار شد.

این نمایشگاه در مسجد شیخ عبدالرحمن سعدی برگزار شد، عسیری امام این مسجد در مورد نمایشگاه فوق اظهار داشت: هدف ما از برگزاری نمایشگاه " آشنایی با زندگی رسول(ص)" ارائه ارزشهای مثبت دین اسلام در مقابل حوادث و رخدادهای فعلی جهان غرب است . این اقدام را به منظور پاسخ به اقدام بی شرمانه و وقیحانه روزنامه های اروپایی مناسب دانستیم.

به گزارش خبرگزاری محیط، عسیری تصریح کرد: نمایشگاه " آشنایی زندگی رسول(ص)" به منظورارائه  آگاهی به مسلمانان وغیرمسلمانان در مورد رسالت نبی اکرم(ص) و زندگی وی برگزار شد که این اقدامات را از طریق نقاشی، عکس، کتاب و شبکه های اینترنتی به مرحله اجرا در آوردیم. 

این نمایشگاه طی هفته گذشته برگزار شد و در بخشی از آن برخی افراد بازدید کننده به ارسال نامه های اینترنتی و محکوم کردن روزنامه های اروپایی نیز اقدام کردند.

 

منبع: خبرگزاری مهر

 
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo