شهید آوینی

 
کتاب" تحقیقات فلسفی نابغه های مسلمان" منتشر شد
کتاب" تحقیقات فلسفی نابغه های مسلمان" به قلم دکتر برکات محمد مراد از سوی انتشارات انجلو مصر در 225 صفحه منتشر شده است و به بررسی تحقیقات علمی و فلسفی نوابغ مسلمان و عرب می پردازد.

این کتاب به بررسی تحقیقات این نوابغ در زمینه های مختلف فلسفی و غیر فلسفی چون: متافیزیک، جامعه انسانی و یا مسائل مرتبط با تمدن، علم و فرهنگ اشاره می کند. دکتر برکات محمد مراد با اشاره به مسائل مختلف فلسفه که اندیشمندان جهان از آن بهره گرفتند به روند ابتکار مسلمانان و اعراب می پردازد. وی در کتاب مذکور به نوابغی چون: کندی، فارابی، ابن سینا، غزالی در شرق و ابن طفیل، ابن باجه و ابن رشد در مغرب اشاره می کند.

برکات محمد با یادآوری نخبگانی چون: ابن مسکویه، ابن ارزق، ابن خلدون در زمینه جامعه شناسی و دیگر کسانی که در زمینه فلسفه و روانشناسی تحقیقاتی کرده اند نبوغ و تبحر آنها را یاد آور می شود. همچنین دکتر برکات در پایان یاد آور می شود که وی هیچ یک از نوابغ عرب و مسلمان را که در زمینه تمدن و پیشرفت بشری فعالیت داشته اند، فراموش نکرده است.

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo