شهید آوینی

 
کتاب " تکرار لفظ در قرآن کریم" منتشر شد
کتاب " تکرار لفظ در قرآن کریم"، با هدف بررسی و ارائه آمار تکرار اسماء الحسنی و اسماء پیامبران و رسولان در قرآن کریم، در عربستان منتشر شده است.

ترکی بن الحسن دهمانی نویسنده کتاب مذکور در مقدمه کتابش آورده است قرآن تنها کتابی است که انسان را هدایت کرده و معجزه به شمار می رود.

ترکی با اشاره به اعجاز قرآن کریم یاد آور می شود که قرآن هم اعجاز بلاغی وهم اعجاز علمی دارد و این مسئله را شرق شناسان، پژوهشگران و محققان با غور در قرآن کریم و دقت در الفاظ و معانی آن یافته اند.

بر اساس تحقیقات انجام شده نام  محمد (ص) 4 بار در قرآن کریم آمده و آن حضرت  13 بار نیز با خطاب " ایها النبی"، 2 بار با خطاب " ایها الرسول" و با لفظ " یا ایها المزمل" و " یا ایها المدثر" هر کدام یکبار و کلمه " الرسول " که اشاره به حضرت محمد (ص) است نیز 10 بار در قرآن آمده است.

لفظ جلاله " الله" در سوره بقره 282 بار و در سوره نساء نیز 229 بار آمده است.

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo