شهید آوینی

 
همایش "ضرورتها و بایسته های شیعه شناسی" برگزار می شود
همایش "ضرورتها و بایسته های شیعه شناسی، راهکارها و چالشها" با هدف ارتقای پژوهشهای بنیادی و کارآمد در مورد شیعه و تأسیس رشته و کرسی شیعه شناسی در نظام آموزشی حوزه و دانشگاه، 27 بهمن در قم برگزار می شود.

بررسی تحقیقات غرب درباره شیعه، هدف ها و روش ها، بررسی تحقیقات جهان عرب درباره شیعه (با تأکید بر اهداف و نارساییها)، هویت کلام شیعه، شیعه و عرفان، تفکر عقل در شیعه، روشهای تفسیر در شیعه، ویژگیهای فقه اهل بیت(ع) و شیعه در نگاه اهل بیت (ع)، از جمله محورهای همایش شیعه شناسی هستند.

اهل بیت (ع) و ندای وحدت، تصورات فکری شیعه در طول تاریخ، ضرورت تعامل شیعه با دیگر مذاهب اسلامی، معرفی مراکز شیعه ‌شناسی جهان (با تأکید بر اهداف و آثار) و بررسی نحوه تعامل شیعیان با ادیان و مذاهب مختلف برخی دیگر از اهداف و برنامه های همایش فوق اعلام شده است.

موانع رشد اندیشه شیعه، شیعه در نگاه دیگران، بررسی علل تبلیغات منفی علیه شیعه، ضرورت تأسیس گروه شیعه ‌شناسی، ضرورت معرفی مذهب تشیع، نقاط ضعف شیعه از نگاه غیر شیعه و بررسی شبهات وارده به مذهب تشیع، از دیگر محورهای پیش بینی شده برای همایش شیعه شناسی است.

این همایش از سوی معاونت پژوهشی مدرسه عالی امام خمینی (ره )وهمکاری پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی برگزار خواهد شد 
 

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo