شهید آوینی


استاد ایرانشناسی دانشگاه هاروارد:

مسلمانان گذشت و مهربانی خود را به جهان نشان دهند

اقدام کشورهای غربی در اشاعه و گسترش کاریکاتور منصوب به پیامبر اسلام (ص) حرکتی زشت و ناپسند است، اما مسلمانان می بایست بار دیگر پس از اعتراض هایی که انجام دادند، گذشت و مهربانی خود را به جهان نشان دهند.

پروفسور نلسون ریچارد فرای، استاد پیشین ایرانشناسی دانشگاه هاروارد، مهمترین دلیل اقدام غربی ها در مورد توهین به ساحت مقدس پیامبر اسلام (ص) را عدم آگاهی آن ها از مبانی دین اسلام عنوان کرد و گفت: اگر آنها بدانند که هر قوم و ملتی برای خود باورهایی دارد و همین طور ادیان آسمانی نیز باورها و ایمانهای مقدس خود را دارند به هیچ عنوان به آن باورها توهین نمی کنند.

پروفسور فرای در ادامه ضمن قبیح برشمردن اقدام کشورهای غربی در اشاعه و گسترش کاریکاتور منصوب به پیامبر اسلام (ص) گفت: این اقدام کاری زشت و ناپسند است و من به هیچ عنوان از چنین حرکتی که دستخوش خشونت می شود، حمایت نمی کنم.

استاد پیشین ایرانشناسی دانشگاه هاروارد که هم اکنون در آستانه 85 سالگی است و به دعوت جشنواره خوارزمی به ایران آمده است تأکید کرد: اگر چه این اقدام کشورهای غربی ناپسند بود اما مسلمانان می بایست بار دیگر پس از اعتراضهایی که انجام دادند، گذشت و مهربانی خود را به جهان نشان دهند.

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo